De BTW aangifte voor klanten van Easy ZZP

Bijna iedere ondernemen heeft er mee te maken; de BTW aangifte ook wel de aangifte omzetbelasting genoemd. Iedere ondernemer die met btw belaste omzet heeft is verplicht btw aangifte te doen. De meeste ondernemer moeten eens per kwartaal btw aangifte doen, er zijn uitzonderingen dat dit per maand of per jaar moet.

Voor de ondernemers die per kwartaal btw aangifte moeten doen zien de tijdvakken er als volgt uit:

BTW-aangifte-doen

De werkwijze in stappen

Om je helderheid te geven wat er nu precies allemaal moet gebeuren rondom de btw aangifte en helder te maken wat EasyZZP doet en wat er nodig is dat jij zelf doet hebben we het proces van één kwartaal hieronder uitgewerkt. Als voorbeeld nemen we het eerste kwartaal van het jaar, voor alle overige kwartalen is het tijdspad hetzelfde.

Belangrijkste uitgangspunten

  • Zorg ervoor dat alle benodigde documenten tijdig aangeleverd zijn!

  • EasyZZP verzorgt de aangifte.

  • De aangifte wordt uiterlijk de 25ste verzonden. Je ontvangt automatisch een bericht als de aangifte is ingediend. In dit bericht staat ook het betaalkenmerk.

Toelichting per stap

Stap 1: Volledigheid administratie en facturen

De 25ste van de laatste maand van het betreffende kwartaal ontvang je een melding met het verzoek te controleren of alle documenten (inkoop en verkoopfacturen) aangeleverd zijn. Om de aangifte tijdig te kunnen verzorgen is het voor ons van belang dat de administratie altijd up to date is.

Stap 2: Aangifte controleren en klaarzetten

Wij zullen voor de 21ste van de maand na het aflopen van het btw kwartaal de aangifte controleren, klaarzetten en goedkeuren. Mochten wij iets tegenkomen dat nog ontbreekt, dan zullen wij hiervoor een vraag stellen via het portaal. In dat geval verzoeken wij je zo snel mogelijk te reageren.

Stap 3: Goedgekeurde aangifte

Als wij de aangifte hebben goedgekeurd, wordt de aangifte op de 25ste van de maand na het aflopen van het btw kwartaal ingediend. Tot die tijd staat de aangifte nog in concept. Je krijgt van ons een melding als de aangifte goedgekeurd is.

Als je het verder helemaal eens bent met de aangifte kun je ons dit laten weten en zullen wij de aangifte meteen indienen. Anders zal de aangifte automatisch op de 25ste worden ingediend.

Als de aangifte is ingediend bij de belastingdienst ontvang je hiervan een bericht in het portaal (en ook per mail) met daarin de betaalinstructies.

Stap 4: Betalen aangifte

Zorg ervoor dat je de aangifte voor de laatste dag van de maand na het aflopen van het kwartaal hebt betaald. De betaling moet worden overgemaakt op het rekeningnummer van de belastingdienst onder vermelding van het betaalkenmerk.

Waar kan ik het betaalkenmerk voor de BTW vinden?

  • In het bericht met de betaalinstructie (zie afbeelding hierboven)

  • In de ontvangen brief van de belastingdienst aan het begin van het jaar staan alle betaalkenmerken voor het hele jaar

  • In het portaal onder “Boekhouding” en dan onder “Omzetbelasting”. Hier kun je de aangifte openemen. Op het tabblad “Betaling” zie je de betaalgegevens

Lees verder..

Lees ook: Aandachtspunten binnen Yuki

De postbus binnen Yuki is het communicatiecentrum tussen EasyZZP en jou als klant.
Lees verder..