De werkwijze van EasyZZP bij de aangifte inkomstenbelasting 2018

Februari 2019 is weer aangebroken en dat wil zeggen dat het boekjaar 2018 al even is afgelopen. Graag zouden we op korte termijn willen beginnen met de afronding van 2018 en het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting over 2018. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben we alvast een machtiging aangevraagd voor de vooraf ingevulde aangifte (VIA). Graag willen we je verzoeken om deze registratiebrief bij ons aan te leveren zodat we de VIA voor 2018 op kunnen vragen. Mocht je deze registratiebrief al gestuurd hebben dan is dit punt niet van toepassing.

Daarnaast hebben we uiteraard nog de gebruikelijke documenten en gegevens nodig (indien van toepassing). Hieronder hebben wij hiervoor een checklist opgenomen. Zou je deze langs willen lopen en willen aanleveren wat van toepassing is?

 • Het Financieel Jaaroverzicht van de zakelijke rekening(en) 2018
 • Het Financieel Jaaroverzicht van de privé rekening(en) 2018
 • WOZ-beschikking 2018 (peildatum 1-1-2017)
 • Hypotheekoverzicht 2018 (jaaroverzicht)
 • Gegevens eigen woningreserve
 • Overzicht van overig bezit in box 3 (spaargeld in buitenland, vastgoed, cryptocurrency/munten, beleggingen) met waardepeildatum 1-1-2018
 • Jaaropgaaf 2018 van een loondienstverband, uitkering of pensioen
 • Voorlopige aanslagen 2018 (IB en ZVW)
 • Kilometeradministratie, indien geen verklaring uitsluitend zakelijk gebruik, in geval zakelijke auto en minder dan 500 km privé gereden
 • Kilometeradministratie in geval van privé auto voor de zakelijke kilometers
 • De aangifte inkomstenbelasting 2017 indien deze niet door ons is ingediend
 • Jaaropgave van de arbeidsongeschiktheidsverzekering of betaalde lijfrente
 • Ontvangen of betaalde alimentatie
 • Voordelen uit aanmerkelijk belang
 • Overige documenten die voor de aangifte inkomstenbelasting 2018 relevant kunnen zijn

Naast de hier boven genoemde documenten ontvangen wij ook graag de gegevens met betrekking tot het onderstaande.

Fiscaal partner

Indien je een fiscaal partner hebt en deze gegevens nog niet bij ons bekend zijn dan ontvangen we graag op korte termijn een kopie van een rechtsgeldig legitimatiebewijs inclusief BSN en geboortedatum. Daarnaast hebben wij de datum vanaf wanneer jullie fiscaal partners zijn en de gebruikelijke documenten op naam van de partner nodig, voor zover deze van toepassing zijn en we deze nog niet hebben ontvangen. Wij hebben deze gegevens nodig om jouw partner mee te nemen in de uitstelregeling.

Zou je ons de gegevens van jouw (fiscaal) partner nog even willen bevestigen? Dan kunnen we controleren of ook jouw partner mee gaat in onze uitstelregeling.

Wijzigingen persoonlijke situatie

Als er overige wijzigingen zijn geweest in 2018 die van invloed zijn op de aangifte inkomstenbelasting ontvangen we deze toelichting graag zo spoedig mogelijk. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de geboorte of erkenning van een kind, de aan- of verkoop van een huis of dat je bent getrouwd of gescheiden.

Voor zover nog niet bij ons bekend is, willen wij graag ook een kopie van het legitimatiebewijs van jullie/jouw kind(eren) en daarbij ook de toelichting of en per wanneer het kind thuiswonend is.

Documenten uploaden

Wij willen jullie verzoeken de betreffende gegevens in het YUKI domein te uploaden. Dit kan als volgt:

Controle volledigheid administratie

Tot slot zouden we je graag willen verzoeken om in jouw persoonlijke YUKI domein te beoordelen of er nog gegevens ontbreken. Staan er bijvoorbeeld nog betalingen open bij de ‘Inkopen’ of ‘Verkopen’ en hebben we alle bankmutaties ontvangen (inclusief de spaarrekening)?

Aangifte voor 1 mei 2019?

Wil je jouw aangifte voor 1 mei 2019 ingediend hebben? Laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten. Voorwaarden hiervoor zijn dat alle stukken uiterlijk 1 maart zijn aangeleverd en dat je dit per mail aan ons bevestigd hebt. Indien je de stukken na 1 maart aanlevert, kunnen we helaas niet garanderen dat we jouw jaarwerk voor 1 mei af kunnen ronden en zullen we dit in de daarop volgende weken inplannen. We zullen je overigens standaard meenemen in onze uitstelregeling (uitstelregeling voor Belastingconsulenten).  De deadline van 1 mei is voor klanten van EasyZZP dan ook niet van toepassing.

Let op! Indien de aangifte inkomstenbelasting 2018 niet voor 1 mei is ingediend en je hebt geen voorlopige aanslag over 2018 betaald, dan wordt de belastingschuld vanaf 1 juli 2018 rentedragend. Om dit deels te voorkomen is het mogelijk dat wij, met de tot dan toe beschikbare gegevens, alsnog een voorlopige aangifte over 2018 indienen. Laat je het aan ons weten als je van deze optie gebruik wilt maken?

Alvast bedankt en indien je vragen hebt over bovengenoemde kun je uiteraard contact met ons opnemen. We denken graag met je mee!

Met vriendelijke groet,
Het team van EasyZZP

Lees verder..

Lees ook: Belastingrente over je belastingschuld

In het geval dat een aangifte niet tijdig ingediend en betaald wordt, kan het zijn dat je belastingrente bent verschuldigd. In dit artikel wordt dit verder toegelicht.
Lees verder..