De werkwijze van EasyZZP bij de aangifte inkomstenbelasting 2020

Februari 2021 is weer aangebroken en dat wil zeggen dat het boekjaar 2020 al even is afgelopen. Graag zouden we op korte termijn willen beginnen met de afronding van 2020 en het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting over 2020. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben we alvast een machtiging aangevraagd voor de vooraf ingevulde aangifte (VIA). Binnenkort ontvang je een brief van de Belastingdienst met een activeringscode. Graag willen we je verzoeken om deze brief digitaal bij ons aan te leveren of digitaal te registreren via de mail die je vanuit ons fiscaal pakket ontvangen hebt.

Daarnaast hebben we uiteraard nog de gebruikelijke documenten en gegevens nodig. Hieronder hebben wij hiervoor een checklist opgenomen. Zou je deze langs willen lopen en willen aanleveren wat van toepassing is?

 • Het Financieel Jaaroverzicht van de zakelijke rekening(en) 2020

 • Het Financieel Jaaroverzicht van de privé rekening(en) 2020

 • WOZ-beschikking 2020 (peildatum 1-1-2019)

 • Hypotheekoverzicht 2020 (jaaroverzicht)

 • Overzicht van overig bezit in box 3 (spaargeld in buitenland, vastgoed, cryptocurrency/munten, beleggingen) met waardepeildatum 1-1-2020

 • Jaaropgaaf 2020 van een loondienstverband, uitkering, Tozo-uitkering of pensioen

 • Voorlopige aanslagen 2020 (IB en ZVW)

 • Sluitende kilometeradministratie indien geen verklaring uitsluitend zakelijk gebruik (in geval van zakelijke auto en minder dan 500 km privé gereden)

 • Kilometeradministratie in geval van privé auto voor de zakelijke kilometers

 • Jaaropgave van de arbeidsongeschiktheidsverzekering of betaalde lijfrente

 • Ontvangen of betaalde alimentatie

 • Overzicht van giften

 • Voordelen uit aanmerkelijk belang

 • Overige documenten die voor de aangifte inkomstenbelasting 2020 relevant kunnen zijn

Naast de hierboven genoemde documenten ontvangen wij ook graag de gegevens met betrekking tot het onderstaande.

Fiscaal partner

Indien je een fiscaal partner hebt en deze gegevens nog niet bij ons bekend zijn dan ontvangen we graag op korte termijn de gegevens hiervan inclusief BSN en geboortedatum. Ook hebben we de datum nodig vanaf wanneer jullie fiscaal partners zijn, bijvoorbeeld de trouwdatum of de datum van samenwonen. Wij hebben deze gegevens nodig om jouw partner mee te nemen in de uitstelregeling.

Zou je, als je de gegevens in het verleden al aan ons hebt doorgegeven, de gegevens van jouw (fiscaal) partner nog even willen bevestigen? Dan kunnen we controleren of ook jouw partner mee gaat in onze uitstelregeling.

Huis gekocht in 2020?

Heb je in 2020 een nieuwe woning gekocht, dan ontvangen we graag:

 • de nota van afrekening van de verkochte woning (indien van toepassing)
 • de nota van afrekening van de aangekochte woning
 • facturen voor de financiering van de woning, zoals de taxatie en het hypotheekadvies, betaald in 2020

Heb je in 2020 of eerder een woning verkocht met overwaarde, dan is de bijleenregeling mogelijk van toepassing. Lees hierover meer in dit artikel.

Wijzigingen persoonlijke situatie

Als er overige wijzigingen zijn geweest in 2020 die van invloed zijn op de aangifte inkomstenbelasting ontvangen we deze toelichting graag zo spoedig mogelijk. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de geboorte of erkenning van een kind of dat je bent getrouwd of gescheiden.

Voor zover nog niet bij ons bekend is, willen wij graag de gegevens (naam en geboortedatum) van jullie/jouw kind(eren) en daarbij ook de toelichting of en per wanneer het kind thuiswonend is.

Documenten uploaden

Wij willen je verzoeken de betreffende gegevens in het YUKI domein te uploaden. Dit kan als volgt:

Controle volledigheid administratie

Tot slot willen je je verzoeken om in jouw persoonlijke YUKI domein te beoordelen of er nog gegevens ontbreken. Staan er bijvoorbeeld nog betalingen open bij de ‘Inkopen’ of ‘Verkopen’ en hebben we alle bankmutaties ontvangen (inclusief de spaarrekening)?

Aangifte voor 1 mei 2021?

Wil je jouw aangifte voor 1 mei 2021 ingediend hebben? Laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten. Voorwaarden hiervoor zijn dat alle stukken uiterlijk 8 maart zijn aangeleverd en dat je dit per mail aan ons bevestigd hebt. Indien je de stukken na 8 maart aanlevert, kunnen we helaas niet garanderen dat we jouw jaarwerk voor 1 mei af kunnen ronden en zullen we dit in de daarop volgende weken inplannen. We zullen je overigens standaard meenemen in onze uitstelregeling (uitstelregeling voor Belastingconsulenten).  De deadline van 1 mei is voor klanten van EasyZZP dan ook niet van toepassing.

Tip. Indien de aangifte inkomstenbelasting 2020 niet voor 1 mei is ingediend en je hebt geen voorlopige aanslag over 2020 betaald, dan wordt de belastingschuld vanaf 1 juli 2021 rentedragend. Om dit deels te voorkomen is het mogelijk dat wij, met de tot dan toe beschikbare gegevens, alsnog een voorlopige aangifte over 2020 indienen. Laat je het aan ons weten als je van deze optie gebruik wilt maken?
Meer informatie over belastingrente vind je op onze website via deze link.

Alvast bedankt en indien je vragen hebt over bovengenoemde kun je uiteraard contact met ons opnemen. We denken graag met je mee!

Met vriendelijke groet,
Het team van EasyZZP

Lees verder..

Lees ook: Belastingrente over je belastingschuld

In het geval dat een aangifte niet tijdig ingediend en betaald wordt, kan het zijn dat je belastingrente bent verschuldigd. In dit artikel wordt dit verder toegelicht.
Lees verder..