De werkwijze van EasyZZP bij de aangifte inkomstenbelasting 2023

Het is inmiddels februari 2024 en dat betekent dat boekjaar 2023 al even is afgelopen. De diverse jaaroverzichten stromen weer binnen. We zullen op korte termijn beginnen met de afronding van 2023 en het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting over 2023.

We ontvangen graag jouw documenten en gegevens ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting. Hieronder hebben wij hiervoor een checklist opgenomen. Zou je deze langs willen lopen en willen aanleveren wat van toepassing is?

 • Het Financieel Jaaroverzicht van de zakelijke rekening(en) 2023

 • Het Financieel Jaaroverzicht van de privé rekening(en) 2023

 • WOZ-beschikking 2023 (peildatum 1-1-2022)

 • Hypotheekoverzicht 2023 (jaaroverzicht)

 • Overzicht van overige privébezittingen (box 3) met waardepeildatum 1-1-2023, te denken aan:
  – spaargeld in buitenland
  – vastgoed
  – beleggingen
  – cryptocurrency

 • Jaaropgaaf 2023 van een loondienstverband, uitkering of pensioen

 • Voorlopige aanslagen 2023 (IB en ZVW)

 • Sluitende kilometeradministratie indien geen verklaring uitsluitend zakelijk gebruik (in geval van zakelijke auto en minder dan 500 km privé gereden)

 • Kilometeradministratie in geval van privé auto voor de zakelijke kilometers

 • Jaaropgave van de in 2023 betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekering of lijfrente

 • Ontvangen of betaalde alimentatie

 • Overzicht van giften > Tip: leg je giften vast als periodieke gift

 • Voordelen uit aanmerkelijk belang (dividenduitkering)

 • Overige documenten die voor de aangifte inkomstenbelasting 2023 relevant kunnen zijn

Fiscaal partner

Indien je een fiscaal partner hebt en deze gegevens nog niet bij ons bekend of gewijzigd zijn dan ontvangen we graag op korte termijn de gegevens van je partner inclusief BSN en geboortedatum. Ook hebben we de datum nodig vanaf wanneer jullie fiscaal partners zijn, bijvoorbeeld de trouwdatum of de datum van samenwonen. Wij hebben deze gegevens nodig om jouw partner mee te nemen in de uitstelregeling.

Zou je, als je de gegevens in het verleden al aan ons hebt doorgegeven, de gegevens van jouw (fiscaal) partner nog even willen bevestigen? Dan kunnen we controleren of ook jouw partner mee gaat in onze uitstelregeling. Wanneer er niets is afgesproken over de aangifte van jouw fiscale partner en jouw partner geen ondernemer is (particuliere aangifte) dan kunnen wij de aangifte van jouw fiscale partner verzorgen voor € 95,- exclusief BTW.

Huis gekocht in 2023?

Heb je in 2023 een nieuwe woning gekocht, dan ontvangen we graag:

 • de nota van afrekening van de verkochte woning (indien van toepassing)
 • de nota van afrekening van de aangekochte woning
 • facturen voor de financiering van de woning, zoals de taxatie en het hypotheekadvies, betaald in 2023

Heb je in 2023 of eerder een woning verkocht met overwaarde, dan is de bijleenregeling mogelijk van toepassing. Lees hierover meer in dit artikel.

LET OP: Heb jij voor de aankoop van een woning een schenking ontvangen? Vergeet dan niet om de aangifte schenkbelasting voor 01-03-2024 in te sturen naar de Belastingdienst. Ook als je van de vrijstelling gebruik maakt en je dus geen schenkbelasting hoeft te betalen, dien je wel op tijd aangifte te doen.

Wijzigingen persoonlijke situatie

Als er overige wijzigingen zijn geweest die van invloed zijn op de aangifte inkomstenbelasting 2023 ontvangen we deze toelichting graag zo spoedig mogelijk. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de geboorte/erkenning van een kind of dat je bent getrouwd of gescheiden.

Voor zover nog niet bij ons bekend is, willen wij graag de gegevens (naam en geboortedatum) van jullie/jouw kind(eren) en daarbij ook de toelichting of en per wanneer het kind thuiswonend is.

Documenten uploaden

Wij willen je verzoeken de betreffende gegevens in het YUKI domein te uploaden. Dit kan als volgt:

Indien gewenst kunnen we je ook een link sturen vanuit ons beveiligd portaal (AccountancyGemak) waar je alle documenten kunt uploaden. Mocht je dit fijner vinden dan horen we het graag en sturen we je de link toe.

Controle volledigheid administratie

Tot slot willen je je verzoeken om in jouw persoonlijke YUKI domein te beoordelen of er nog gegevens ontbreken. Staan er bijvoorbeeld nog betalingen open bij de ‘Inkopen’ of ‘Verkopen’ en hebben we alle bankmutaties ontvangen (inclusief de spaarrekening)?

Aangifte voor 1 mei 2024?

Wil je jouw aangifte vóór 1 mei 2024 ingediend hebben? Laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten. Voorwaarden hiervoor zijn dat alle stukken uiterlijk 6 maart zijn aangeleverd en dat je dit per mail aan ons bevestigd hebt. Indien je de stukken na 6 maart aanlevert, kunnen we helaas niet garanderen dat we jouw jaarwerk voor 1 mei af kunnen ronden en zullen we dit in de daarop volgende weken inplannen. We zullen je overigens standaard meenemen in onze uitstelregeling (uitstelregeling voor Belastingconsulenten).  De deadline van 1 mei is voor klanten van EasyZZP dan ook niet van toepassing.

Tip. Indien de aangifte inkomstenbelasting 2023 niet voor 1 mei is ingediend en je hebt geen voorlopige aanslag over 2023 betaald, dan wordt de belastingschuld vanaf 1 juli 2024 rentedragend. Om dit deels te voorkomen is het mogelijk dat wij, met de tot dan toe beschikbare gegevens, alsnog een voorlopige aangifte over 2023 indienen. Laat je het aan ons weten als je van deze optie gebruik wilt maken?
Meer informatie over belastingrente vind je op onze website via deze link.

Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag.

Met vriendelijke groet,
Het team van EasyZZP

Lees verder..

Lees ook: Belastingrente over je belastingschuld

In het geval dat een aangifte niet tijdig ingediend en betaald wordt, kan het zijn dat je belastingrente bent verschuldigd. In dit artikel wordt dit verder toegelicht.
Lees verder..

Lees ook: Aangifte schenkbelasting 2021

Lees verder..
Lees verder..

Lees ook: BOX 3 uitspraak en hoe nu verder

Lees verder..
Lees verder..