In het geval dat een aangifte niet tijdig ingediend en betaald wordt, kan het zijn dat je belastingrente bent verschuldigd. Hieronder zal de belastingrente afzonderlijk worden uitgelegd voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Belastingrente betalen over je inkomstenbelasting

BelastingrenteJe betaalt geen belastingrente als de aangifte inkomstenbelasting voor 1 mei volgend op het belastingjaar is ingediend en de Belastingdienst niet afwijkt van de ingediende aangifte.

In onderstaande gevallen is wel belastingrente verschuldigd:

  • De aangifte is na 1 mei ingediend en de aanslag wordt na 1 juli opgelegd;
  • De aangifte is voor 1 mei ingediend, maar de aanslag is, doordat de Belastingdienst afwijkt van de ingediende aangifte, na 1 juli opgelegd;
  • De voorlopige aangifte is voor 1 mei ingediend, maar de definitieve is na 1 mei ingediend en de definitieve aanslag is hoger dan de voorlopige aanslag.

Hoe wordt de belastingrente berekend?

Je betaalt 6 % rente over het bedrag dat je aan inkomstenbelasting moet betalen. De belastingrente wordt berekend over een periode van 1 juli tot zes weken na de datum van de aanslagoplegging. Indien cumulatief aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan, wordt de rentedragende periode beperkt tot 19 weken. De voorwaarden zijn:

  1. De Belastingdienst legt de aanslag later dan drie maanden na het indienen van de aangifte op;
  2. De Belastingdienst wijkt niet af van de ingediende aangifte.

Indien het niet mogelijk is om voor 1 mei een definitieve aangifte indienen, kan het betalen van belastingrente deels worden voorkomen door voor 1 mei een voorlopige aanslag in te dienen. Zoals hierboven aangegeven is er wel belastingrente verschuldigd indien de definitieve aanslag hoger is dan de voorlopige aanslag. Deze rente is dan alleen verschuldigd over het deel dat boven de voorlopige aanslag uitkomt.

Voorbeelden

De aangifte inkomstenbelasting 2023 is ingediend op 1 juni 2024 en de aanslag is opgelegd op 1 augustus 2024.

Daarnaast is vóór 1 mei 2024 een voorlopige aangifte voor de inkomstenbelasting 2023 ingediend. De voorlopige aanslag bedraagt € 18.000,-. De definitieve aanslag bedraagt € 20.000,-. Je bent alleen belastingrente verschuldigd over het bedrag dat boven de voorlopige aanslag uitkomt, te weten  € 2.000,-. Daarnaast wordt de rente pas berekend vanaf 1 juli 2024 tot zes weken na de datum van de aanslagoplegging. De rentedragende periode loopt van 1 juli 2024 tot 12 september 2024 (2,5 maand). De verschuldigde belastingrente wordt als volgt berekend:

Voorlopige aanslag 2023 € 18.000,-
Definitieve aanslag € 20.000,-
Verschil € 2.000,- extra te betalen
Rente 6% over € 2.000,- voor 2,5 maanden = 2.000 x 0.06 x 2,5/12 = € 25,-.

De aangifte inkomstenbelasting 2023 is ingediend op 1 augustus 2024 en de aanslag is opgelegd op 1 oktober 2024

In dit geval is geen voorlopige aangifte ingediend. De definitieve aanslag bedraagt € 20.000,-. Ook in dit geval wordt de rente berekend vanaf 1 juli 2024 tot zes weken na de datum van de aanslagoplegging. Dit betekent dat de rentedragende periode loopt van 1 juli 2024 tot 12 november 2024 (4,5 maand). De verschuldigde belastingrente wordt als volgt berekend:

Definitieve aanslag 2023 € 20.000,-
Rente 6% over € 20.000,- voor 4,5 maanden = 20.000 x 0.06 x 4,5/12 = € 450,-.

Belastingrente betalen over de vennootschapsbelasting

Je hoeft geen belastingrente te betalen als de aangifte vóór 1 april volgend op het belastingjaar is ingediend en de Belastingdienst de gegevens uit de aangifte ongewijzigd overneemt. Let op! Deze datum wijkt af van de deadline voor het tijdig doen van de aangifte vennootschapsbelasting, deze datum is namelijk 1 juni volgend op het belastingjaar.

Belastingrente kan deels worden voorkomen als er vóór 1 mei volgend op het belastingjaar een voorlopige aanslag is aangevraagd en de Belastingdienst legt de voorlopige aanslag conform de aanvraag op. Er is dan alleen belastingrente verschuldigd indien de definitieve aanslag hoger is dan de voorlopige aanslag. Deze rente is dan alleen verschuldigd over het deel dat boven de voorlopige aanslag uitkomt.

Je moet wel belastingrente betalen in het geval dat de aanslag vennootschapsbelasting op of na 1 juli volgend op het belastingjaar wordt opgelegd.

Hoe wordt de belastingrente berekend?

Je betaalt 8% rente over het bedrag dat je aan vennootschapsbelasting moet betalen. De belastingrente wordt berekend over een periode van 1 juli tot 6 weken na de datum van de aanslagoplegging. Indien cumulatief aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan, wordt de rentedragende periode beperkt tot 19 weken. De voorwaarden zijn:

  1. De Belastingdienst legt de aanslag later dan 3 maanden na het indienen van de aangifte op;
  2. De Belastingdienst wijkt niet af van de ingediende aangifte.

In het geval dat je een (aanvullende) voorlopige aanslag aanvraagt, wordt de rentedragende periode beperkt tot 14 weken, gerekend vanaf de dag dat het verzoek door de Belastingdienst is ontvangen. Voorwaarde hiervoor is dat de Belastingdienst de voorlopige aanslag conform het verzoek oplegt.

Voorbeelden

De aangifte vennootschapsbelasting 2023 is ingediend op 1 juni 2024 en de aanslag is opgelegd op 1 augustus 2024.

Daarnaast is op 1 april verzocht om een voorlopige aanslag. De voorlopige aanslag bedraagt € 20.000,-. De definitieve aanslag bedraagt € 25.000,-. Je bent alleen belastingrente verschuldigd over het bedrag dat boven de voorlopige aanslag uitkomt, te weten € 5.000,-. Daarnaast wordt de rente pas berekend vanaf 1 juli 2024 tot zes weken na de datum van de aanslagoplegging. De rentedragende periode loopt van 1 juli 2024 tot 12 september 2024 (73 dagen). De verschuldigde belastingrente wordt als volgt berekend:

Voorlopige aanslag 2018 € 20.000,-
Definitieve aanslag € 25.000,-
Verschil € 5.000,- extra te betalen
Rente 8% over € 5.000,- voor 73 dagen = 5.000 x 0.08 = 80 / 365 x 73 = € 80,-.

De aangifte vennootschapsbelasting 2023 is ingediend op 1 augustus 2024 en de aanslag is opgelegd op 1 oktober 2024.

In dit geval is geen voorlopige aangifte ingediend. De definitieve aanslag bedraagt € 25.000,-. Ook in dit geval wordt de rente berekend vanaf 1 juli 2024 tot zes weken na de datum van de aanslagoplegging. Dit betekent dat de rentedragende periode loopt van 1 juli 2024 tot 12 november 2024 (134 dagen). De verschuldigde belastingrente wordt als volgt berekend:

Definitieve aanslag 2023 € 25.000,-
Rente 8% over € 25.000,- voor 134 dagen = 25.000 x 0.08 = 2000 * 134/365 = € 734,-.
Lees verder..

Lees ook: Werkwijze aangifte inkomstenbelasting

Lees hier meer over de werkwijze van EasyZZP bij de aangifte inkomstenbelasting.
Lees verder..