Betekenis en oorsprong ZZP’er

Betekenis afkorting ZZP

De afkorting ZZP staat voor Zelfstandige Zonder Personeel. Hoewel de term juridisch, als rechtsvorm, eigenlijk geen betekenis heeft is de term volledig geïntegreerd in de Nederlandse maatschappij. De belastingdienst is ook actief gebruiker van de term ZZP’er. De definitie van ZZP’er die in de meeste onderzoeken naar en over ZZP’ers wordt gehanteerd, is als volgt en geeft naar mijn inziens een goede beschrijving:

“Een ZZP’er is een ondernemer die geen personeel in dienst heeft, waarbij voor de
vaststelling of er sprake is van een ondernemer de volgende criteria gelden: Een
persoon die voor eigen rekening en risico zijn arbeid aanbiedt in een eigen bedrijf of
praktijk, of in een zelfstandig uitgeoefend beroep en die daarbij geen personeel in
dienst heeft. “

Hoewel bijvoorbeeld een lunchroom zonder personeel ook binnen deze beschrijving past is het gebruikelijk dat ondernemers met een horecabedrijf of in de detailhandel niet worden omschreven als ZZP’ers.

Oorsprong term ZZP

De oorsprong van de term ZZP in Nederland is niet vastgelegd. Wel is bekend dat de term het eerst is gebruikt in de “oude” sectoren als bouw en landbouw. Hoewel de oorsprong in de bouw- en landbouwsectoren ligt is de enorme toename van het gebruik van de term ZZP’er voornamelijk te danken aan de dienstensector. Ofschoon de term ZZP’er een bredere interpretatie heeft dan de term Freelancer is dit toch waar de oorsprong van de Zelfstandige Zonder Personeel vandaan komt. De term Freelancer of een afgeleide hiervan is het eerst beschreven in het begin van de 18e eeuw, o.a. in het boek Ivanhoe geschreven door Sir Walter Scott in 1819. Zijn exacte tekst in dit boek luidt:

“I offered Richard the service of my Free Lances, and he refused them—I will lead them to Hull, seize on shipping, and embark for Flanders; thanks to the bustling times, a man of action will always find employment.”

Deze beschrijving geeft ook meteen goed aan in welke “branche” de eerste freelancers werkzaam waren. Het waren zelfstandige (free) Lansen (lance), oftewel huurlingen.

betekenis zzp

Rechtsvorm en belasting voor de ZZP’er

Als onderneming of ondernemer heeft u een rechtsvorm. De meest bekende vormen zijn de Eenmanszaak, Vennootschap onder firma (VOF), Besloten Vennootschap (BV), Stichting en de Vereniging. Voor een compleet overzicht van alle rechtsvormen klikt u hier.

Omdat de term ZZP’er geen vaste definitie kent zijn diverse rechtsvormen mogelijk als ZZP’er. De meest voorkomende vorm is een eenmanszaak en in het geval van samenwerkingen een VOF, maar het is dus mogelijk om als ZZP’er bestuurder en eigenaar te zijn van een BV. Als ZZP’er in de rechtsvorm eenmanszaak of VOF heeft u te maken met twee soorten belastingen, te weten de omzetbelasting (BTW) en de inkomstenbelasting.

Lees verder..

Over EasyZZP

Bekijk hier wat administratiekantoor EasyZZP voor jou als ondernemer kan betekenen
Lees verder..