Box 3 uitspraak hoge raad en hoe nu verder

Inleiding

Het is je de afgelopen weken vast niet ontgaan. De box 3 heffing staat al jaren ter discussie omdat de rente op spaarrekeningen en staatsobligaties nihil of zelfs negatief is. Het fictieve rendement waar inkomstenbelasting over wordt berekend, is echter een stuk hoger. De Hoge Raad heeft nu ingegrepen. In dit stuk geven we aan wat er al bekend is en wat nog niet.

De uitspraak

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een casus waarin een belastingplichtige in 2017 en 2018 bijna alleen maar spaargeld had en de box 3 belasting hoger was dan het rendement dat behaald was. Het inkomen uit sparen en beleggen is gesteld op het werkelijk rendement waardoor de belastingaanslag een stuk lager werd.

De uitdaging

De vraag na deze uitspraak is hoe de Belastingdienst rechtsherstel gaat bieden aan vergelijkbare gevallen. De staatssecretaris van Financiën heeft op 2 februari 2022 hier al enkele dingen over gezegd. De uitspraak van de Hoge Raad ziet op het Box 3 systeem vanaf 2017. De massale bezwaren van 2017 tot en met 2020 worden dan ook gegrond verklaard.

Uiterlijk 1 april 2022 komt de staatssecretaris met een richtingennotitie waarin wordt aangegeven hoe er uitvoer wordt gegeven aan de uitspraak van de Hoge Raad. Hierop vooruitlopend heeft hij al een paar uitgangspunten aangegeven:Belastingrente
– Alleen voor gevallen waar het werkelijk rendement lager is dan het forfaitaire rendement moet een correctie gemaakt worden;
– Waarschijnlijk zal dit dus vooral het geval zijn als het privévermogen vooral bestaat uit spaargeld;
– Bij dit rechtsherstel worden ook aangiften meegenomen waar geen bezwaar is ingesteld;
– Er komt een spoedwet voor dit herstel en de jaren 2021 t/m 2024. Vanaf 2025 zou er een nieuw box 3 stelsel moeten zijn waarin het werkelijk rendement belast wordt;
– De aangiften van 2021 waar een box 3 heffing in zit kunnen niet voor 1 juli 2022 worden verwerkt door de Belastingdienst.

Wat nu?

Het is dus nog afwachten hoe dit afgerond wordt en hoe dit in komende jaren zal werken. Op dit moment is het nog niet duidelijk wat voor welke gevallen geregeld moet worden. Dit is dus nog even afwachten. Rond 1 april 2022 zal hier meer over bekend zijn en dan vullen we dit artikel aan.

Lees ook: Werkwijze aangifte inkomstenbelasting 2021

Lees verder..
Lees verder..