Meest gestelde vragen over BTW in de bouw

Veel van onze klanten in de bouw stellen ons regelmatig vragen over BTW in de bouw. Wat je wel en niet mag doorberekenen aan je opdrachtgever bijvoorbeeld, maar ook vragen over de verschillende BTW percentages. Wij hebben de belangrijkste vragen voor u geselecteerd en uitgewerkt.

Vraag: Valt mijn vak nog wel onder het 9% tarief?

Antwoord: Schilderwerk, stukwerk, isolatiewerk, behangwerk en schoonmaakwerk vallen nog steeds onder 9% BTW. Tevens hoeft de woning niet ouder dan 2 jaar te zijn. Dit geldt ook als u als hoofdaannemer het werk uitbesteedt aan een onderaannemer.

Vraag: Hoe zit het met BTW op materiaal?

Antwoord: Voor alles in de bouw geldt 21%, behalve de eerder genoemde uitzonderingen. Goed om te onthouden is dat 21% BTW altijd geldt op materiaal. Op een factuur is het dan ook belangrijk dat je arbeidsuren en materiaal apart zet in het geval dat er 9% BTW gerekend kan worden over arbeidsuren. Als er verscheidene diensten en goederen worden geleverd, met verschillende BTW tarieven , dan moet u de bedragen per BTW tarief apart vermelden op de verkoopfactuur. Zie hier een voorbeeldfactuur voor ZZP’ers.

Vraag: Ik zie vaak dat ondernemers BTW verleggen naar hun opdrachtgever, hoe zit dat precies?

Antwoord:Wanneer tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer de verleggingsregeling van toepassing is, dan geeft de opdrachtgever de BTW op bij de belastingdienst. De opdrachtnemer hoeft dan geen BTW af te dragen én geen BTW te vermelden op zijn/haar factuur. De opdrachtgever vermeldt het bedrag waarover de BTW is verlegd, en de verlegde BTW in zijn/haar BTW aangifte.

Als opdrachtnemer reken je dus geen BTW over je goederen of diensten.

Niet alle werkzaamheden kunnen gebruik maken van de verleggingsregeling. Alleen over fysieke werkzaamheden aan onroerende zaken, zoals huizen, gebouwen, en boten kan de BTW verlegd worden. Denk dan aan bouw, renovatie, onderhoud, en schoonmaakwerkzaamheden.

Vraag: Als ik BTW verleg naar mijn opdrachtgever, kan ik dan nog wel gebruik maken van de kleine ondernemers regeling (KOR)?

Antwoord: Ja dat kan. Echter moet je wel de verlegde BTW meenemen in je berekening voor de kleine ondernemers regeling. Als de BTW naar u verlegd wordt, dan hoef je de BTW niet mee te nemen in de berekening.

Vraag: Hoe bereken ik onkosten door aan mijn opdrachtgever, moet daar ook BTW over gerekend worden?

Antwoord: Als u kosten doorbelast aan uw opdrachtgever zoals bijvoorbeeld de kosten van een treinkaartje, taxirit, etentje of kilometers dan moet u met het volgende rekening houden:

  • U boekt als eerst de kosten zelf in uw administratie, vraagt de btw terug en bewaart de bonnetjes.
  • De kosten exclusief BTW (uitzondering van diners, hotels, lunches e.d.) zet u op de factuur. Kijk hier voor een voorbeeld factuur ZZP.
  • Over het totaalbedrag van de geleverde diensten en doorbelaste onkosten berekent u vervolgens het voor u geldend BTW tarief (in de meeste gevallen 21%).
  • Diners, hotels, en lunches moet u inclusief BTW declareren bij uw opdrachtgever, u mag deze BTW niet terugvorderen.