De BV in? Waarom zou je een eenmanszaak omzetten naar een BV?

Veel ondernemers met een eenmanszaak komen vroeg of laat op een punt waarbij de vraag speelt of het aantrekkelijk is om de eenmanszaak om te zetten naar een BV. Deze keuze is en blijft lastig. Aangezien dit van meerdere factoren afhankelijk is, bestaat hier geen standaard antwoord op. Eén van de meest genoemde redenen voor omzetting is de beperkte aansprakelijkheid van een B.V. Daarnaast wordt ook vaak een hoge winst in de eenmanszaak, de uitstraling van het bedrijf, de verkoopbaarheid van het bedrijf en het aantrekken van investeerders als reden voor omzetting genoemd. Los van bovenstaande wordt ook wel eens een ‘spaar’ B.V. geadviseerd. Bij vermogende particulieren kan dit soms belasting besparen. Maar dit kan natuurlijk ook gecombineerd worden met bovenstaande redenen.

Om je te helpen bij deze keuze zullen hieronder de belangrijkste verschillen tussen een eenmanszaak en een B.V. worden toegelicht. Ook als je het voornemen hebt ondernemer te worden, maar twijfelt over de rechtsvorm, kan dit artikel je helpen bij die keuze.

Eenmanszaak BV
Oprichting Inschrijven bij de KvK Oprichten bij de notaris + inschrijven bij de KvK
Aansprakelijkheden Volledig persoonlijk aansprakelijk De BV is aansprakelijk voor haar eigen handelen, tenzij er sprake is van onbehoorlijk bestuur
Belastingen Inkomstenbelasting over de winst. Fiscale voordelen als de MKB winstaftrek en de zelfstandigenaftrek Inkomstenbelasting over het DGA loon, vennootschapsbelasting over de winst en dividendbelasting over de uitkering van winst


Oprichting

Een eenmanszaak is niet voor niks erg populair onder starters. De oprichting van een eenmanszaak is namelijk erg laagdrempelig. Het enige wat je hoeft te doen voor de oprichting van een eenmanszaak, is langsgaan bij de Kamer van Koophandel (KvK) om je onderneming in te schrijven. Het inschrijven bij de KvK kost 50 euro. Als je een uittreksel wilt van deze inschrijving kost dit 15 euro extra.

Sinds het bestaan van de zogeheten flex BV is het al mogelijk om een BV op te richten met een startkapitaal van 0,01 euro. Hierdoor is het oprichten van een BV aantrekkelijker geworden. Toch blijft dit ingewikkelder dan het oprichten van eenmanszaak. Het oprichten van een BV is alleen mogelijk middels een notariële akte van oprichting. Zoals de naam al doet vermoeden, wordt de notariële akte opgesteld door een notaris. In de oprichtingsakte leg je ook de statuten van de BV vast. De tarieven die notarissen hiervoor rekenen lopen behoorlijk uiteen. Doorgaans ben je tussen de 300 en de 1.000 euro kwijt. Een en ander is afhankelijk van jouw wensen en de complexiteit daarvan. Na oprichting zal de notaris de BV inschrijven in de KvK.Aansprakelijkheid

Een eenmanszaak heeft geen rechtspersoonlijkheid en kan daardoor niet zelfstandig rechten en verplichtingen hebben. Daarom wordt in het geval van een eenmanszaak geen onderscheid gemaakt tussen het ondernemings- en het privévermogen. Hierdoor ben jij volledig persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de eenmanszaak. Schuldeisers kunnen zich verhalen op jouw privévermogen. Als de schulden dusdanig oplopen is het zelfs mogelijk dat de schuldeisers aanspraak maken op jouw eigen woning.

Als jouw eenmanszaak dusdanig is gegroeid dat je het risico niet meer persoonlijk wilt dragen, kan het aantrekkelijk zijn om voor een BV te kiezen. De BV is namelijk een rechtspersoon en heeft daardoor wel rechten en verplichtingen. Hierdoor wordt het ondernemingsvermogen gescheiden van jouw privévermogen. Je bent in principe niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de BV.

De BV is echter een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het is dus niet het geval dat je als bestuurder van een BV nooit persoonlijk aansprakelijk kunt worden gesteld. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een kredietverstrekker verlangt dat de bestuurder een lening aan de BV mede ondertekent voor (hoofdelijke) aansprakelijkheid. Daarnaast kan een bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld als door het handelen van de bestuurder het bestaan van de BV in gevaar wordt gebracht. Er wordt dan gesproken van onbehoorlijk bestuur.Belastingen

De winst uit onderneming van een eenmanszaak geef je aan in de aangifte inkomstenbelasting. Als ondernemer voor de inkomstenbelasting heb je recht op een aantal aftrekposten. Zo heeft iedere ondernemer recht op de MKB-winstvrijstelling. Daarnaast heeft de ondernemer die voldoet aan het urencriterium recht op de zelfstandigenaftrek. Dit heeft tot gevolg dat je als ondernemer voor de inkomstenbelasting een aanzienlijk lagere belastingdruk hebt dan wanneer je in loondienst bent.
In het geval van een BV krijg je te maken met drie verschillende belastingen.

  • Je bent inkomstenbelasting verschuldigd over het loon dat je als directeur groot aandeelhouder (DGA) geniet. Aangezien dit inkomsten uit loondienst betreft, heb je geen recht op de fiscale voordelen zoals hierboven genoemd.
  • Vervolgens wordt er vennootschapsbelasting berekend over de winst na aftrek van alle kosten.
  • De winst na belasting kan eventueel worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Over deze uitkering is dividendbelasting verschuldigd.

Hoewel onderstaande berekening zeker niet alle aspecten mee weegt geeft deze berekening een leuke eerste indicatie. Maak echter op basis van deze indicatie geen besluiten en check het altijd bij je boekhouder.

Klik hier

Vergelijk de belastingdruk

Vergelijk de belastingdruk tussen een eenmanszaak en een BV
Klik hier


Kosten

Naast dat de opstartkosten van een BV hoger zijn dan die van een eenmanszaak, zijn ook de jaarlijkse kosten voor een BV hoger. Het voeren van een administratie van een BV is namelijk complexer. Dit is mede doordat er een salarisadministratie moet worden bijgehouden. Daarnaast heeft de BV een aantal jaarlijkse verplichtingen, zoals het opstellen van een jaarrekening en het deponeren van de jaarstukken.Eenmanszaak of BV?

Ben je na het lezen van dit artikel er achter gekomen dat je jouw eenmanszaak wilt omzetten in een BV? Lees dan verder in dit artikel wat de mogelijkheden hierin zijn. Heb je bij deze beslissing hulp nodig? Neem dan contact met ons op om te bespreken wat voor jouw onderneming de beste keuze is.

Neem contact op

De BV in?

Wil jij sparren over de stap om jouw eenmanszaak om te zetten naar een BV?
Neem contact op