Werkt je partner mee in je onderneming?

Dit is wat je moet weten over de meewerkaftrek en partnervergoeding

Ben je ondernemer en werkt je partner mee? Dan heb je twee mogelijkheden om dit financieel aantrekkelijk te maken. Afhankelijk van de situatie kun je bepalen welke optie het meest gunstig is.
Als eerst moet je als ondernemer aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor de meewerkaftrek:

  • Je bent een ondernemer

  • Je voldoet aan het urencriterium (Je werkt minimaal 1.225 uur aan het drijven van uw onderneming)

  • Je partner werkt 525 uren of meer in uw onderneming

  • Je voldoet samen met je partner aan de voorwaarden van het fiscaal partnerschap

Als je aan deze voorwaarden voldoet dan heb je de volgende opties:

1. De meewerkaftrek

Als je aan de bovenstaande voorwaarden voldoet en je partner krijgt geen vergoeding voor deze werkzaamheden, of de vergoeding voor deze werkzaamheden is lager dan 5.000 euro, dan kom je in aanmerking voor de meewerkaftrek. De vergoeding tot 5.000 euro is voor jou echter niet aftrekbaar.
De meewerkaftrek is afhankelijk van de winst van je onderneming en het aantal meegewerkte uren van de partner. Als je als ondernemer dus geen winst maakt, bijvoorbeeld in de startfase van de onderneming, dan kun je deze aftrekpost dus niet gebruiken.
In onderstaande tabel kun je bepalen welk bedrag je van de winst af mag trekken als meewerkaftrek. De winst waarover je de meewerkaftrek berekent, is de winst* uit één of meer van je ondernemingen.

Aantal meegewerkte uren Aftrek
minder dan 525 geen aftrek
525 – 875 1,25% van de winst
875 – 1.225 2% van de winst
1.225 – 1.750 3% van de winst
1.750 of meer 4% van de winst

Bron: Belastingdienst, tabel meewerkaftrek 2018

Het bedrag van de meewerkaftrek is voor uw fiscale partner geen inkomen. Je fiscaal partner hoeft hier dus ook geen belasting over te betalen. Ook een eventuele vergoeding tot 5.000,- euro is niet belast bij je partner.

Urenadministratie

Om het aantal uren aan te kunnen tonen dat je partner heeft meegewerkt in de onderneming, is het raadzaam om een goede urenadministratie bij te houden voor je partner. De belastingdienst bekijkt kritisch of deze regeling niet wordt misbruikt. Niet alle uren kunnen zomaar meegeteld worden. Ondersteunende werkzaamheden zoals het opnemen van de telefoon, het poetsen van het kantoor en andere huishoudelijke werkzaamheden tellen bijvoorbeeld niet mee. Als stelregel zou je dus kunnen zeggen dat alle werkzaamheden van de partner onder het begrip meewerken vallen, met uitzondering van huishoudelijke werkzaamheden. Administratieve werkzaamheden of het schoonhouden van een afgescheiden bedrijfsruimte of kantoor vallen bijvoorbeeld wel onder het begrip meewerken. Op het internet zijn diverse apps voor het bijhouden van de uren te vinden.

2. Partnervergoeding

Als je partner meewerkt in je onderneming is het mogelijk om je partner een vergoeding toe te kennen zonder dat er sprake is van een dienstbetrekking. In het beginsel is deze vergoeding aftrekbaar van de winst uit de onderneming, maar wordt deze vergoeding wel bij uw partner belast als inkomen uit overige werkzaamheden.

Vergoeding lager dan 5.000,-

Is de vergoeding lager dan 5.000,- euro? Dan heb je mogelijk nog wel recht op de meewerkaftrek in bovengenoemde tekst. De vergoeding van maximaal 5.000,- is voor jou als ondernemer echter niet aftrekbaar van de winst, maar ook niet belast bij uw partner. Per saldo heeft deze vergoeding van maximaal 5.000,- geen gevolgen voor de winst van je onderneming, maar de meewerkaftrek dus wel.

Vergoeding hoger dan 5.000,-

Is de vergoeding hoger dan 5.000,- euro? Dan zal de belastingdienst beoordelen of deze vergoeding wel realistisch in. Zou je deze vergoeding voor de betreffende werkzaamheden niet aan een derden betalen? Dan is de vergoeding waarschijnlijk niet realistisch en zal de belastingdienst het bedrag corrigeren. Is de vergoeding wel realistisch, dan kun je de vergoeding aftrekken van de winst. Het voordeel dat je in dit geval kunt behalen is het tariefsvoordeel door een mogelijke lager belastingtarief bij je partner. Het is al met al zeker de moeite waarde om de verschillende mogelijkheden van een partnervergoeding samen met een adviseur te bespreken

Lees verder..

Lees ook: Aftrekposten ZZP

Lees hier meer over de diverse aftrekposten voor ZZP’ers
Lees verder..

Hulp nodig bij jouw administratie of belastingaangifte? Bekijk onze locaties.

Mocht je jouw administratie willen uitbesteden kunnen wij je uiteraard van dienst zijn! EasyZZP heeft een hoop klanten in de zorg en onze ficalisten en boekhouders kennen alle belastingregels rondom het ondernemen in de zorg. EasyZZP heeft locaties in:

Utrecht
Amsterdam
Rotterdam
Apeldoorn
Zwolle