De meewerkaftrek

Werkt uw partner mee in uw onderneming?

Dit is wat u moet weten over de meewerkaftrek en partnervergoeding

Bent u ondernemer en werkt u partner mee? Dan heeft u twee mogelijkheden om dit financieel aantrekkelijk te maken. Afhankelijk van de situatie kunt u bepalen welke optie het meest gunstig is.
Als eerst moet uzelf als ondernemer aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor de meewerkaftrek:

  • U bent een ondernemer
  • U voldoet aan het urencriterium (u werkt minimaal 1.225 uur aan het drijven van uw onderneming)
  • Uw partner werkt 525 uren of meer in uw onderneming
  • Uw voldoet samen met uw partner aan de voorwaarden van het fiscaal partnerschap

Als u aan deze voorwaarden voldoet dan heeft u de volgende opties:

1. De meewerkaftrek

Als u aan de bovenstaande voorwaarden voldoet en uw partner krijgt geen vergoeding voor deze werkzaamheden, of de vergoeding voor deze werkzaamheden is lager dan 5.000 euro, dan komt u in aanmerking voor de meewerkaftrek. De vergoeding tot 5.000 euro is voor u echter niet aftrekbaar.
De meewerkaftrek is afhankelijk van de winst van uw onderneming en het aantal meegewerkte uren van de partner. Als u als ondernemer dus geen winst maakt, bijvoorbeeld in de startfase van de onderneming, dan kunt u deze aftrekpost dus niet gebruiken.
In onderstaande tabel kunt u bepalen welk bedrag u van de winst af mag trekken als meewerkaftrek. De winst waarover u de meewerkaftrek berekent, is de winst* uit één of meer van uw ondernemingen.

Aantal meegewerkte urenAftrek
minder dan 525geen aftrek
525 – 8751,25% van de winst
875 – 1.2252% van de winst
1.225 – 1.7503% van de winst
1.750 of meer4% van de winst

Het bedrag van de meewerkaftrek is voor uw fiscale partner geen inkomen. Uw fiscaal partner hoeft hier dus ook geen belasting over te betalen. Ook een eventuele vergoeding tot 5.000,- euro is niet belast bij uw partner.

Urenadministratie
Om het aantal uren aan te kunnen tonen dat uw partner heeft meegewerkt in de onderneming, is het raadzaam om een goede urenadministratie bij te houden voor je partner. De belastingdienst bekijkt kritisch of deze regeling niet wordt misbruikt. Niet alle uren kunnen zomaar meegeteld worden. Ondersteunende werkzaamheden zoals het opnemen van de telefoon, het poetsen van het kantoor en andere huishoudelijke werkzaamheden tellen bijvoorbeeld niet mee. Als stelregel zou je dus kunnen zeggen dat alle werkzaamheden van de partner onder het begrip meewerken vallen, met uitzondering van huishoudelijke werkzaamheden. Administratieve werkzaamheden of het schoonhouden van een afgescheiden bedrijfsruimte of kantoor vallen bijvoorbeeld wel onder het begrip meewerken.
Op het internet zijn diverse apps voor het bijhouden van de uren te vinden, of u kunt het bijhouden in de volgende Excelbestanden:

Urenregistratieformulier 2014Urenregistratieformulier 2015Urenregistratieformulier 2016

2. Partnervergoeding

Als u partner meewerkt in uw onderneming is het mogelijk om uw partner een vergoeding toe te kennen zonder dat er sprake is van een dienstbetrekking. In het beginsel is deze vergoeding aftrekbaar van de winst uit de onderneming, maar wordt deze vergoeding wel bij uw partner belast als inkomen uit overige werkzaamheden.

Vergoeding lager dan 5.000,-
Is de vergoeding lager dan 5.000,- euro? Dan heeft u mogelijk nog wel recht op de meewerkaftrek in bovengenoemde tekst. De vergoeding van maximaal 5.000,- is voor u als ondernemer echter niet aftrekbaar van de winst, maar ook niet belast bij uw partner. Per saldo heeft deze vergoeding van maximaal 5.000,- geen gevolgen voor de winst van uw onderneming, maar de meewerkaftrek dus wel.

Vergoeding hoger dan 5.000,-
Is de vergoeding hoger dan 5.000,- euro? Dan zal de belastingdienst beoordelen of deze vergoeding wel realistisch in. Zou u deze vergoeding voor de betreffende werkzaamheden niet aan een derden betalen? Dan is de vergoeding waarschijnlijk niet realistisch en zal de belastingdienst het bedrag corrigeren. Is de vergoeding wel realistisch, dan kunt u de vergoeding aftrekken van de winst. Het voordeel dat u in dit geval kunt behalen is het tariefsvoordeel door een mogelijke lager belastingtarief bij uw partner. Het is al met al zeker de moeite waarde om de verschillende mogelijkheden van een partnervergoeding samen met een adviseur te bespreken.

Lees ook
Aftrekposten ZZP
Lees hier meer over de diverse aftrekposten voor ZZP’ers