Ga jij regelmatig met de fiets naar het werk? Dan is het misschien aantrekkelijk om een fiets van de zaak aan te schaffen. Een voordelig én gezond alternatief voor de auto. Ook is het mogelijk om jouw fiets als extra aftrekpost op te geven!

Privé aanschaf fiets

Wanneer je een fiets privé aanschaft, heb je geen recht op investeringsaftrek. Wel mag je € 0,19 per zakelijke kilometer als kosten opvoeren en van je winst aftrekken. Houd hiervoor een rittenadministratie bij.

Zakelijke aanschaf fiets

Fiets van de zaakOp het moment dat je een fiets zakelijk aanschaft met een waarde hoger dan € 450,- exclusief btw, komt de fiets op de balans te staan. Dit betekent dat er over afgeschreven moet worden. Dat komt omdat de aanschaf als een investering wordt gezien, dit geldt voor alle bedrijfsmiddelen die een levensduur hebben van meer dan 1 jaar en een hoge waarde representeren. Doorgaans wordt een bedrijfsmiddel in vijf jaren afgeschreven.
Hier zitten wel een aantal voorwaarden aan vast. Zo moet je de fiets voor minimaal 10 % zakelijk gaan gebruiken. Om misstanden te voorkomen, raden wij aan om als richtlijn 20 % te hanteren. Hier zou je bijvoorbeeld een rittenadministratie van bij kunnen houden.

Aftrekpost

Zodra je aan deze voorwaarden hebt voldaan, kan je alle kosten met betrekking tot de fiets fiscaal aftrekken van de winst. Denk hierbij aan een verzekering voor de fiets of een abonnement voor een fietsenstalling. De hoogte van de aftrekpost hangt af van het percentage zakelijke kilometers. Vanaf nu kan je over de fiets afschrijven.

Investeringsaftrek

Mocht het totaalbedrag van je investeringen boven de € 2.300,- uitkomen, dan kom je in aanmerking voor de Kleinschaligheidsaftrek (KIA) van 28 %. Klik op de volgende link voor meer informatie over de KIA: De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Indien het investeringsbedrag van een elektrische fiets ex. btw meer dan € 2.500,- bedraagt, kom je mogelijk in aanmerking voor de Milieu investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Middels de MIA is het mogelijk om tot 36 % van het investeringsbedrag in mindering te brengen op de winst. Deze aftrek komt bovenop de KIA. Met de VAMIL kan je het bedrijfsmiddel tot 75 % van het investeringsbedrag willekeurig afschrijven. Om in aanmerking te komen voor deze regelingen dien je aan onderstaande voorwaarden te voldoen:

  • Het bedrijfsmiddel is opgenomen op de milieulijst;
  • Je hebt geïnvesteerd in een nieuw bedrijfsmiddel;
  • Je maakt binnen drie maanden een melding van de investering bij het RVO.

Let op - investeringsaftrek en afschrijving alleen voor zakelijk gebruik

De investeringsaftrek en afschrijving gelden alleen voor het deel dat je bedrijfsmatig gebruikt: Als je de fiets voor 80 procent zakelijk gebruikt, is het investeringsbedrag dus 80 procent van de aanschafprijs (excl. btw).

BTW terugvorderen op investeringen

Als je belastingplichtig bent, mag je de BTW terugvragen over zakelijke aankopen. Wanneer je de fiets zakelijk aanschaft, mag je direct de BTW terugvorderen. Let op: Je moet wel in gedachten houden, dat je de BTW niet mag terugvragen over het privé deel.

Investeren in een fiets, een slimme keuze?

Of het een slimme keuze is, verschilt per situatie. Dit is afhankelijk van de aankoopprijs van de fiets, maar ook van het aantal zakelijke kilometers die je fietst.
Het is een goede keuze om een dure fiets, waar je weinig mee fietst op de balans te zetten.
Echter is een fiets een duurzaam vervoersmiddel, die over het algemeen langer dan een jaar mee gaat. Hierdoor kan het voordeliger zijn om de aanschaf als privé te beschouwen.

Je mag namelijk € 0,19 per zakelijke kilometer, aftrekken van je winst. Hierdoor kan deze compensatie wel eens voordeliger zijn, dan de totale aftrekposten en afschrijvingen van de fiets.

Lees verder..

BTW aftrekbaar van je privé auto?

Lees hier meer over in het volgende artikel
Lees verder..