Ga jij regelmatig met de fiets naar het werk? Dan kan het aantrekkelijk zijn om een fiets van de zaak aan te schaffen. Een voordelig én gezond alternatief voor de auto. Lees verder voor de fiscale gevolgen, voorwaarden en voordelen van een zakelijke fiets.

Privé aanschaf fiets

Heb je privé een fiets aangeschaft? En gebruik je deze ook voor zakelijke ritten? Bijvoorbeeld voor naar kantoor of naar klantafspraken? Dan mag je € 0,21 per zakelijke kilometer als kosten opvoeren en van je winst aftrekken. Houd hiervoor een rittenadministratie bij.

Deze € 0,21 per zakelijke kilometer is een forfaitair bedrag dat alle kosten met betrekking tot de fiets behoort te dekken. Daadwerkelijk gemaakte kosten met betrekking tot bijvoorbeeld onderhoud, accessoires etc. zijn niet aftrekbaar van de winst.

Zakelijke aanschaf fiets

De aanschaf van een zakelijke fiets heeft een aantal fiscalen gevolgen. Deze fiscale gevolgen zijn op sommige punten anders voor een DGA/werknemer dan voor een ZZP’er. Deze verschillen zullen hieronder duidelijk worden aangegeven.

Let op! - Een fiets kan alleen zakelijk worden aangeschaft als deze voor ten minste 10% zakelijk wordt gebruikt.

Aftrekbare kosten

Fiets van de zaak

Alle kosten met betrekking tot de fiets kan je volledig aftrekken van de winst. Denk hierbij aan onderhoud en accessoires, maar ook aan een verzekering of een abonnement voor een fietsenstalling.

Op het moment dat je een fiets zakelijk aanschaft met een waarde hoger dan € 450,- (ex. btw), wordt de aanschaf als investering aangemerkt en komt de fiets op de balans te staan. Dit betekent dat er over afgeschreven moet worden. De afschrijving vormt ook een aftrekbare kostenpost.

Als de aanschafwaarde lager is dan € 450,- (ex. btw), dan kan de aanschafprijs ineens van de winst worden afgetrokken.

Bijtelling

Zoals hierboven genoemd zijn alle gemaakte kosten fiscaal aftrekbaar. Hierbij wordt geen rekening meer gehouden met het percentage privégebruik. Vanaf 2020 geldt namelijk een forfaitaire jaarlijkse bijtelling van 7% van de consumentenadviesprijs (incl. btw).

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fiets/fiets-van-de-zaak

DGA/werknemer
De bijtelling wordt bij een DGA en werknemer maandelijks meegenomen op de salarisstrook. De bijtelling vormt loon waarover je belasting bent verschuldigd. De verschuldigde belasting is het bedrag dat je daadwerkelijk betaalt voor het privégebruik. In sommige gevallen leidt de bijtelling niet tot extra te betalen belasting. Dit is het geval als de bijtelling wordt opgenomen in de vrije ruimte in de werkkostenregeling.

ZZP’er
De bijtelling wordt aan het einde van het jaar verwerkt in de administratie als bijzondere bate. Deze bate maakt wordt meegenomen in de winst, waardoor je hier inkomstenbelasting over bent verschuldigd. De verschuldigde belasting over de bijtelling is hetgeen dat je daadwerkelijk betaalt voor het privégebruik.

Btw terugvorderen

Als je btw-plichtig bent, mag je de btw terugvragen over zakelijke aankopen. Bij de aanschaf van een zakelijke fiets geldt hiervoor wel een beperking.

DGA/werknemer
De btw op een fiets die wordt verstrekt aan DGA of werknemer is slechts aftrekbaar tot een maximum van € 130. Dit houdt in dat de btw op fietsen met een aanschafwaarde tot € 749 incl. btw volledig aftrekbaar. De btw die boven het maximum van € 130 komt, is niet aftrekbaar. De niet terug te vorderen btw wordt bij de investering opgeteld en geactiveerd op de balans.

Voorbeeld

Je koopt een fiets van € 1.200 incl. btw à € 208. Van deze btw kan je € 130 terugvorderen. Het restant van € 1.070 wordt als investering op de balans opgenomen.

ZZP’er
Voor een ZZP’er geldt dat je de btw op de aanschaf en de kosten van een fiets kunt terug vorderen voor zover je de fiets zakelijk gebruikt. Als je de fiets 80% zakelijk gaat gebruiken, mag je 80% van de btw terugvorderen.

Let op!: voor de btw geldt dat woon-werkverkeer als privé gebruik wordt aangemerkt.

Investeringsaftrek

Als het totaalbedrag van je investeringen boven de € 2.400 (2020) uitkomt, dan kom je in aanmerking voor de Kleinschaligheidinvsteringsaftrek (KIA). Klik op de volgende link voor meer informatie over de KIA: De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als het investeringsbedrag van een elektrische brom- of snorfiets* ex. btw meer dan € 2.500,- bedraagt, kom je mogelijk in aanmerking voor de Milieu investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Middels de MIA is het mogelijk om 13,5 % van 50 % van het investeringsbedrag in mindering te brengen op de winst. Deze aftrek komt bovenop de KIA. Met de VAMIL kan je het bedrijfsmiddel tot 75 % van het investeringsbedrag willekeurig afschrijven. Om in aanmerking te komen voor deze regelingen dien je aan onderstaande voorwaarden te voldoen:

  • Het bedrijfsmiddel is opgenomen op de milieulijst;
  • Je hebt geïnvesteerd in een nieuw bedrijfsmiddel;
  • Je maakt binnen drie maanden een melding van de investering bij het RVO.

* Onder een elektrische bromfiets wordt ook een speed pedelec verstaan.

Let op! - Een fiets met elektrische trapondersteuning komt niet in aanmerking voor de MIA en de VAMIL.

Zakelijk investeren in een fiets, een slimme keuze?

Of het een slimme keuze is, verschilt per situatie. Dit is afhankelijk van de aankoopprijs van de fiets, maar ook van het aantal zakelijke kilometers dat je fietst. Het is bijvoorbeeld veelal een goede keuze om een dure fiets, waar je weinig zakelijk mee fietst, maar wel meer dan 10%, op de balans te zetten.

Als je veel zakelijke kilometers maakt met de fiets kan het voordeliger zijn om de aanschaf als privé te beschouwen. Je mag dan namelijk € 0,21 per zakelijke kilometer aftrekken van de winst. Hierdoor kan deze compensatie wel eens voordeliger zijn dan de totale aftrekposten en afschrijvingen van de fiets.

Lees verder..

BTW aftrekbaar van je privé auto?

Lees hier meer over in het volgende artikel
Lees verder..