Fiscale maatregelen Coronavirus

Update 29 mei 2020

Het kabinet heeft op 20 mei 20020 bekendgemaakt de eerder getroffen belastingmaatregelen met een aantal maanden te verlengen. Het kabinet constateert namelijk dat ondernemers in veel sectoren onverminderd betalingsproblemen ondervinden. Daarom heeft het kabinet besloten de uiterste datum van 19 juni 2020 voor een verzoek om uitstel van betaling van belastingschulden te verlengen tot 1 september 2020. Ondernemers krijgen op eerste verzoek drie maanden uitstel van betaling. Voor uitstel langer dan drie maanden worden aanvullende eisen gesteld, zoals een verklaring van de ondernemer dat geen dividenden en bonussen worden uitgekeerd en dat geen eigen aandelen worden ingekocht. De vormgeving van de verklaring wordt nog nader door het kabinet uitgewerkt. Bij het aflopen van het uitstel zal ondernemers een passende betalingsregeling worden geboden, waarvan de concrete vormgeving ook nog zal worden bekendgemaakt. Verder wordt het vanaf 1 juni 2020 mogelijk om bijzonder uitstel te vragen voor de naheffingsaanslagen BPM voor het tijdvak mei 2020 (op te leggen vanaf half juli 2020).

De verlaging van de invorderingsrente naar 0,01% gold aanvankelijk tot 26 juni 2020, maar deze wordt nu verlengd tot 1 oktober 2020. Ook de verlaging van belastingrente voor alle belastingmiddelen naar 0,01% wordt verlengd tot 1 oktober 2020. Ook de duur van andere fiscale maatregelen wordt verlengd tot 1 september 2020. Denk hierbij aan:

de versoepeling van het urencriterium voor IB-ondernemers;
de goedkeuringen m.b.t. de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen;
de btw-‘vrijstelling’ voor het uitlenen van zorgpersoneel;
de btw-‘vrijstelling’ voor medische hulpgoederen.

Uitstel van betaling

Er zijn inmiddels enkele fiscale maatregelen getroffen. Zo kun je bij de Belastingdienst verzoeken om bijzonder uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, de btw en de loonheffing, als je bedrijf door het coronavirus in acute liquiditeitsproblemen is gekomen. Je kunt voor ten minste 3 maanden bijzonder uitstel van betaling krijgen. Je hoeft geen aanvullende verklaring van een derde mee te sturen.

In het verzoek vraag je om uitstel van betaling en geef je aan dat je bedrijf door de uitbraak van corona in betalingsproblemen is gekomen. Nadat de Belastingdienst het verzoek heeft ontvangen, stoppen ze met invorderingsmaatregelen. Je krijgt dan automatisch 3 maanden uitstel van betaling.

Mogelijk is 3 maanden te kort voor je onderneming. In dat geval kun je ook uitstel voor een langere periode aanvragen. Wel vraagt de Belastingdienst dan om aanvullende informatie aan te leveren, waaronder eventueel een verklaring van een derde deskundige. Hierover zal nog meer informatie volgen zodra dit bekend is.

Je kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffing uitstel aanvragen. Dit betekent dat je pas uitstel kunt aanvragen nadat je de aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen. Voor de btw aangifte van kwartaal 1 2020 betekent dit dat je pas uitstel kunt aanvragen nadat de aangifte in april is ingediend. Je krijgt de aanslag pas als je de aangifte niet voor de deadline van 30-4 hebt betaald. Dit is dus begin mei. Je kunt dan ook pas begin mei uitstel aanvragen voor de betaling van de aangifte omzetbelasting kwartaal 1 2020.

Als éénmaal uitstel is aangevraagd, dit uitstel ook automatisch geldt voor nieuwe aanslagen opgelegd in de periode van uitstel. Ook verdient het, naar huidig inzicht, nog steeds de aanbeveling tijdig separaat melding van betalingsonmacht door de bestuurder/DGA te laten doen.

Dien online een aanvraag tot uitstel in bij de Belastingdienst

Verstuur je het verzoek liever per post aan de Belastingdienst download hier een model verzoek voor bijzonder uitstel van betaling (word). Zodra het verzoek bij de Belastingdienst binnen is, wordt de invordering direct stopgezet. De individuele beoordeling van het verzoek zal later plaatsvinden.

Hulp nodig? Heb je hulp nodig bij het verzoek voor uitstel. Laat het ons dan weten. We kunnen pas uitstel aanvragen voor een aanslag welke is opgelegd, we kunnen dit nu niet preventief doen. Mail jouw verzoek voor uitstel vervolgens naar je contactpersoon binnen EasyZZP.

Verzuimboetes

De Belastingdienst zal de komende tijd ook geen verzuimboetes aan je opleggen (of zal deze in voorkomende gevallen terugdraaien) voor het niet (tijdig) betalen van omzetbelasting of loonheffing. De invorderingsrente die berekend wordt gedurende de looptijd van het uitstel, is tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Vergeet niet bij het niet kunnen betalen van omzetbelasting en loonheffing om een melding betalingsonmacht te doen. Dit voorkomt bestuurdersaansprakelijkheid.
Ook kan het zinvol zijn om te beoordelen of je afnemers hebt die door het Coronavirus hun schulden niet meer kunnen betalen. Dan kun je onder voorwaarden de btw op deze oninbare vorderingen terugvragen.

Uitstel voor rechtspersoon (b.v.)?

Vraag je om uitstel van betaling voor loonheffingen en/of omzetbelasting van een commerciële onderneming, die een rechtspersoon is en onder de vennootschapsbelasting valt? Dan moet je de betalingsonmacht apart en schriftelijk melden. Dit beleid wijzigt niet. Je vindt hier een brief om betalingsonmacht te melden.

Voorlopige aanslagen

Betaal je nu op een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting en verwacht je een lagere winst door het Coronavirus? Laat dan je voorlopige aanslag aanpassen. Dat kun je uitbesteden aan ons. Wil je de aanpassing zelf doen, dan doe je dit voor de inkomstenbelasting via Mijn Belastingdienst en voor de vennootschapsbelasting via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Hulp nodig? Heb je een Voorlopige aanslag voor de inkomstenbelasting 2020 of Vennootschapsbelasting 2020 betaald en wil je dit terugdraaien? Neem dan contact op met je contactpersoon bij EasyZZP en wij zullen de voorlopige aanslag direct terugdraaien
Lees verder..

Lees ook: Maatregelen coronavirus – Eenvoudiger lenen

Eenvoudiger lenen met overheidsgarantie en rentekorting Qredits
Lees verder..