Inleiding

Wie geen medewerkers vast in dienst wil hebben, moet oppassen met het aantal tijdelijke contracten dat hij aanbiedt. Ook is het aantal jaren dat een tijdelijk contract kan worden aangeboden beperkt. Dit aantal jaren wordt per 1 januari 2020 opgerekt, zodat je een jaar langer de tijd krijgt om te ontdekken wat voor vlees je in de kuip hebt. Bij cao kan deze periode zelfs nog iets verder worden opgerekt. Maar houd er rekening mee dat dit niet helemaal zonder gevolg is; de transitievergoeding komt dan namelijk ook om de hoek kijken. Hierna informeren we je over de gewijzigde ketenregeling in de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab).

De ketenregeling nu

Gewijzigde ketenregeling

Waarschijnlijk haal je nu het maximale uit de mogelijkheid om een medewerker tijdelijke contracten aan te bieden. Je start in dat geval met een contract voor 7 maanden, vervolgens bied je een contract aan van 8 maanden, die je daarna nog eens met 8 maanden verlengt. In totaal kom je daarmee op een dienstverband van 23 maanden en vang je twee vliegen in één klap. Je blijft namelijk onder de termijn van 2 jaar en daarmee ontkom je aan de verplichting om een transitievergoeding aan te bieden én er ontstaat ook geen contract voor onbepaalde tijd. Wil je na 23 maanden toch geen afscheid nemen van een medewerker, dan is het tijd voor een vast contract.

Stel, je neemt na 23 maanden afscheid van elkaar, maar de werknemer keert toch terug en je wil hem/haar weer een tijdelijk contract aanbieden. Alle alarmbellen moeten dan afgaan, want als de werknemer binnen 6 maanden terugkeert, wordt de keten van tijdelijke contracten geacht nooit doorbroken te zijn geweest. De werknemer die binnen 6 maanden terugkeert op grond van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, zal daarmee toch van rechtswege een contract voor onbepaalde tijd hebben. De hoofdregel is namelijk: je mag 3 tijdelijke contracten aanbieden binnen 2 kalenderjaren en pas als een werknemer 6 maanden en één dag is vertrokken, doorbreek je de keten.

De gewijzigde ketenregeling

Per 1 januari 2020 wordt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) van kracht. Onder de Wab mag je één jaar langer samenwerken op basis van een contract voor bepaalde tijd. Je mag dan namelijk een contract voor bepaalde tijd aanbieden gedurende 3 kalenderjaren (nu: 2 kalenderjaren). Wel blijft de beperking ten aanzien van het aantal tijdelijke contracten gelijk. Ook onder de Wab mag je dus slechts 3 tijdelijke contracten aanbieden. Keert een werknemer binnen 6 maanden terug in je organisatie, dan wordt de keten geacht niet te zijn doorbroken en tel je door.

Vanaf 2020 is de duur van de ketenregeling niet meer relevant voor de verschuldigdheid van een transitievergoeding. Je bent onder de Wab namelijk vanaf dag één een transitievergoeding aan je werknemer verschuldigd als je het contract niet verlengt of actief beëindigt. Ook als dit al na bijvoorbeeld de eerste week zou zijn. Onder de bestaande ketenregeling wil je niet aan de 24 maanden komen, omdat je vanaf dat moment een transitievergoeding aan je werknemer verschuldigd bent bij het niet-verlengen van een overeenkomst. Vanaf 2020 is dit dus niet meer relevant voor de verschuldigdheid van de transitievergoeding.

Tijdelijk contract loopt af maar kan worden verlengd – profiteer dit jaar al van de nieuwe regels

Wat bied je een medewerker aan van wie nog vóór 1 januari a.s. het tijdelijke contract afloopt en met wie je nog niet drie tijdelijke overeenkomsten hebt gesloten? Dat hangt heel erg af van de duur van de vorige arbeidsovereenkomst(en). Als je in 2019 de 2 jaar overschrijdt, zal er alsnog een contract voor onbepaalde tijd ontstaan. Maar overschrijd je pas in 2020 de 2 jaar, dan is er niets aan de hand. Op dat moment geldt namelijk dat je gedurende 3 jaar drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten mag aanbieden. Je kunt dus dit jaar al profijt hebben van de nieuwe wetgeving.

Meer weten?

Wil je meer weten over de ketenregeling of meer in het algemeen over de Wet arbeidsmarkt in balans? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Lees meer

Plannen om iemand aan te nemen?

EasyZZP kan ook je salarisadministratie verzorgen. Wij verzorgen de salarisstroken, aangifte loonbelasting, de financiële boekingen en eventueel de pensioenaangifte. Dit alles vanuit een online systeem.
Lees meer