Het urencriterium: De deur naar de ondernemersfaciliteiten

Wij krijgen vaak de vraag: “hoe zit het met de startersaftrek en zelfstandigenaftrek, brengen jullie die wel in aftrek?”

Om voor de startersaftrek, zelfstandigenaftrek en andere zogenoemde fiscale faciliteiten in aanmerking te komen moet je dus voldoen aan het urencriterium. Maar hoe kun je dat doen als je niet weet wat dit precies inhoudt. Precies! vandaar dat wij dit artikel voor jou hebben geschreven.

Het urencriterium

Dit is slechts een artikel in de wet waarin wordt beschreven dat jij, de “ondernemer”, in een jaar ten minste 1.225 uur aan werkzaamheden voor jouw onderneming moet verrichten. Enkele uitzonderingen daargelaten, maar daar vertellen we je later meer over.

Parttime baan?

Indien de ondernemer een parttime baan heeft naast zijn onderneming. Dan moet hij tenminste 50% van zijn tijd aan de onderneming besteden. Voor starters geldt deze 50%-eis niet.

Het urencriterium

De voordelen

Waarom moet ik nu aan het urencriterium voldoen? Dat hoeft je niet. Maar als je niet aan het urencriterium voldoet kunt u ook geen aanspraak maken op bepaalde fiscale faciliteiten. Wij noemen hier de zelfstandigen- en startersaftrek welke op de meeste (startende) ZZP’ers van toepassing zijn en welke uw belastbare winst met €7.280 en €2.123 kunnen drukken. Mooi meegenomen dus!

Deze aftrekposten maken het werken als ZZP’er/ondernemer natuurlijk extra interessant.

Klik hier

Boekhouding uitbesteden?

Wil je volledig ontzorgt zijn en je boekhouding uitbesteden? Dan is administratiekantoor EasyZZP jouw partner!
Klik hier

De nadelen

Er is de laatste tijd veel te doen geweest over de zogenaamde “schijnconstructies”. Mensen in loondienst krijgen de voordelen te horen zoals hierboven genoemd. Zij maken dan (noodgedwongen) de keuze om voor zichzelf te beginnen en zich te “verhuren” aan de oude werkgever. Let op! De ondernemersfaciliteiten gelden alleen voor de “echte ondernemer”. De fiscus zal hierbij naar een aantal aspecten kijken, waaronder:

  • Hoe groot is uw klantenbestand?
  • Wat investeert u?
  • Loopt u risico’s?
  • Wat is uw omzet/winst?
  • Hoeveel tijd word er besteedt aan de onderneming?

Het komt voor dat de Belastingdienst stelt dat u geen ondernemer bent omdat u niet aan het urencriterium voldoet. Hier kun je het beste bezwaar op aantekenen. Want het kan in die situatie wel zo zijn dat u ondernemer bent, maar niet aan het urencriterium voldoet. Als ondernemer (zonder te voldoen aan het urencriterium) heeft u in dat geval nog wel recht op een MKB-winstvrijstelling van 14%. Bij een winst van €20.000,- en een tarief van 42% scheelt dit toch weer €1.200,- belasting.

Welke uren tellen allemaal mee voor het urencriterium?

Directe uren

Alle uren die u bezig bent met het voorbereiden en het uitvoeren van een opdracht tellen mee voor het urencriterium. (denk aan inlezen, offreren, inkoop etc.)

Indirecte uren

Dit zijn uren die je misschien niet aan de klant kan factureren maar wel van belang voor het voortbestaan van de onderneming. (administratie en acquisitie in de ruimste zin van het woord, scholing, onderhoud werkplek, website bouwen, woon-werkverkeer etc.)

Hoe gaat u daar mee om?

Verhoudingen; het is belangrijk dat u niet teveel indirecte uren claimt ten opzichte van uw productieve of factureerbare uren. Omstandigheden spelen natuurlijk een rol, een belastingadviseur zal meer studie-uren maken dan een kapster. Vraagtekens ontstaan daar waar de omzet en de winst ook in verhouding erg laag zijn. Daar waar een kapster met een omzet van €20,- per uur als normaal zal worden beschouwd, is dit voor een belastingadviseur erg weinig.

Twijfels?

Heeft de Belastingdienst twijfels over uw uren. Dan zult u aannemelijk moeten maken dat u het genoemde aantal uren in uw bedrijf werkzaam bent geweest.
Dus als u zelf ook twijfels heeft, zorg dan dat u dit in ieder geval gaat bijhouden.
De praktijk leert dat achteraf een urenadministratie in elkaar zetten, altijd in uw nadeel werkt. Een goede urenadministratie is toetsbaar en niet te globaal. Op internet zijn hier veel handige hulpmiddelen voor. Ook easyZZP biedt in zijn administratiepakket de mogelijkheid om uw uren bij te houden.

Lees verder..

Lees ook: Aftrekposten als ZZP'er

Wist je dat je als ZZP'er recht hebt op aftrekposten?
Lees verder..