Update

Na de uitspraak van de Hoge Raad is er veel gebruik gemaakt van de wijziging. De overheid liep hierdoor ongeveer 20 miljoen euro mis en naar verwachting zal dit alleen maar oplopen. Op 3 november 2017 werd daarom door onze huidige Staatssecretaris Wiebes een wijziging voorgesteld in de zogenaamde ‘derde nota van wijziging’. Kosten en lasten t.b.v. een gehuurde woning worden van aftrek uitgesloten vanaf 2017 tenzij deze verband houden met een zelfstandige werkruimte.

Your Content Goes Here

Zijn de huurkosten van jouw woning als ZZP’er aftrekbaar?

Wat is er veranderd?

Op 12 augustus 2016 is een uitspraak geweest van de rechter waarin een ZZP’er in het gelijk is gesteld dat hij de kosten van zijn huurwoning mag aftrekken. Deze uitspraak geldt voor alle zelfstandig ondernemers. Door de grote ophef rondom deze uitspraak en de beoogde voordelen voor de ZZP’er heeft staatssecretaris Wiebes besloten een einde te maken aan dit voordeel. Verwacht wordt dat dit vanaf 2017 niet meer mogelijk zal zijn. Voor het jaar 2016 en voorgaande jaren bestaat de mogelijk wel om de huurkosten af te trekken.

Hoe werkte het voorheen?

Voor deze uitspraak waren de huurkosten voor een ZZP’er meestal niet aftrekbaar. Het was namelijk verplicht dat het een zelfstandige ruimte betrof dus met een eigen opgang, eigen toilet etc. Eigenlijk komt het er op neer dat u de bedrijfsruimte ook zelfstandig zou moeten kunnen verhuren aan derden. Daarnaast dient de ZZP’er minimaal 30% van zijn inkomsten als zelfstandige in deze werkruimte te produceren en minimaal 70% van de inkomsten dienen verdient te worden vanuit deze bedrijfsruimte. Gezien de grote ophef is de verwachting dat staatssecretaris Wiebes dit vanaf 2017 weer op deze wijze zal gaan invoeren.

Onder welke voorwaarde kan ik nu mijn huurkosten aftrekken?

Omdat de hoge raad een uitspraak heeft gedaan in het voordeel van de ZZP’er kunnen nu de volledige huurkosten worden afgetrokken. De enige voorwaarden die hieraan worden gesteld zijn dat de ZZP’er in de huurwoning werkt en minimaal 10% van de woning in gebruik heeft voor zijn werkzaamheden. Wel moet er een bijtelling op de huurkosten in mindering worden gebracht voor het privé gebruik. Zoals eerder aangeven zal dit dus alleen voor 2016 en voorgaande jaren gelden waarvan de aanslag nog niet definitief is.

Bijtelling

De bijtelling privé gebruik eigen woning ofwel de bijtelling privégebruik huurrecht van een huurwoning, is eenvoudig te berekenen op basis van de waarde van de woning. Je corrigeert de aftrekbare huurkosten van de woning dus met deze bijtelling. Voor de waarde van de woning gaan we uit van de WOZ waarde over het betreffende belastingjaar. De aftrekbare kosten worden verminderd met de bijtelling. In de tabel hieronder kan je de bijtelling voor het privé gebruik van de woning gemakkelijk berekenen:

bij een woningwaarde van tot Bijtelling op jaarbasis
€ 0 € 12.500 1,05% van deze waarde
€ 12.500 € 25.000 1,35% van deze waarde
€ 25.000 € 50.000 1,50% van deze waarde
€ 50.000 € 75.000 1,65% van deze waarde
€ 75.000 € 1.050.000 1,85% van deze waarde
€ 1.050.000 en meer € 19 425 vermeerderd met 2,35% van de woningwaarde voor zover deze uitgaat boven € 1. 050 000
Bron: Belastingdienst, tabel woningforfait 2016

Zijn deze kosten ook over voorgaande jaren aftrekbaar?

Dit is een wat ingewikkeldere vraag. Als de aangifte van het jaar waarvoor je dit met terugwerkende kracht wil doorvoeren al definitief is gemaakt door de belastingdienst is het helaas niet mogelijk. Als de belastingaangifte nog niet definitief is bestaan er mogelijkheden. Wij adviseren deze mogelijkheden aan uw belastingadviseur te vragen of als u die niet heeft bent u altijd welkom om bij EasyZZP klant te worden. Wilt u meer weten over de tariefen van Easyzzp? klik dan hier

Voorbeeld 1:

Een ZZP’er werkzaam als DJ heeft een woning waarin hij muziek produceert in een eigen gemaakte studio. De oppervlakte van zijn studio is meer dan 10% van de gehele woning. De huurkosten van de DJ zijn € 1400 per maand en de WOZ waarde van zijn woning is € 300.000,-. De huurkosten voor de ZZP DJ zijn aftrekbaar.
De huur per jaar is € 16.800 (12 maal € 1400,-)
De bijtelling voor de woning is € 5.550 (WOZ waarde € 300.000 maal 1,85%)
De totale aftrekbare kosten voor de ZZP DJ bedragen € 11.250,-

Voorbeeld 2:

Een ZZP’er in de zorg heeft een kamer ingericht om 1 keer per week een kind op te vangen. Deze ruimte bekleedt meer dan 10% van de woning. De WOZ waarde van de woning in 2015 bedraagt 215.000 euro en de huurlasten zijn 900 euro per maand.
De huur per jaar is € 10.800,- (12 maal € 900,-)
De bijtelling is € 3.977,50 ( WOZ Waarde van € 215.000 maal 1,85%)
De totale aftrekbare kosten voor de ZZP’er in de zorg bedragen € 6.822,50