Plan je aanslag inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting is een jaarlijks terugkerend feit. Elke ondernemer heeft er mee te maken. De aanslag inkomstenbelasting ontvang je altijd pas ná het jaar waarop deze betrekking heeft. In een goed ondernemingsjaarinkomstenbelasting zzp loopt een aanslag al gauw in de duizenden euro’s. Wanneer hier onvoldoende rekening mee wordt gehouden, is het vaak even slikken.

Een dergelijke verrassing kan op twee manieren voorkomen worden; een voorlopige aanslag en reserveren. Samen met de ondernemer kijken wij bij EasyZZP hoe wij er voor kunnen zorgen dat de ondernemer niet voor verrassingen komt te staan.

Letters Belastingdienst

Voorlopige aanslag

Veel ZZP’ers vinden het fijn om de belasting per maand te betalen. Dit gebeurt aan de hand van een schatting welk in een voorlopige aanslag verwerkt kan worden. De ondernemer kan ten alle tijden een voorlopige aanslag voor de inkomstenbelasting aanvragen. Op basis van nieuwe inzichten kan de voorlopige aanslag dan ook altijd gewijzigd worden.

In een voorlopige aanslag wordt overigens geen rekening gehouden met voordeelregelingen als de starters- en zelfstandigenaftrek. Deze worden pas toegepast in de definitieve aangifte / aanslag inkomstenbelasting ZZP.

Bij een voorlopige aanslag wordt altijd uitgegaan van een schatting. Hierdoor kan het voor komen dat er óf te veel, óf te weinig belasting wordt betaald. Soms wordt deze keuze bewust gemaakt. Wanneer je maandelijks iets meer wilt overhouden, kies je ervoor minder vooraf te betalen. Een hogere inschatting wordt vaak gemaakt, zodat u eventueel teveel betaalde belasting terugkrijgt met rente. De Belastingdienst wordt als het ware gebruikt als bank. Maar of het aantrekkelijker is dan sparen valt te betwijfelen.

Reserveren

Naast het gemak van een voorlopige aanslag, is zelf reserveren een optie. Je betaalt de aanslag dan in één keer achteraf. Hiervoor dien je wel zelf maandelijks geld opzij te zetten en dit vereist de nodige discipline. Wij adviseren om naast de BTW ongeveer 25% à 30% van de ontvangsten opzij te zetten.

De voordelen voor het in één keer achteraf betalen zijn de ontvangen rente op je reservering en een eventuele betalingskorting op de aanslag. Je ontvangt een betalingskorting als je het bedrag in één keer overmaakt binnen de betaaltermijn. Hoe hoger de aanslag, des te hoger de betalingskorting.

Wat is voordeliger?

Een voorlopige aanslag is misschien in de praktijk wat praktischer. De ondernemer weet waar hij aan toe is en houdt overzicht. Vanuit financieel oogpunt is reserveren aantrekkelijker. Hiervoor heb je wel die zelfdiscipline nodig.

Geen voorlopige aanslag en wel uitstel op de inkomstenbelasting

Wanneer je geen voorlopige aanslag hebt betaald en tevens uitstel aanvraagt voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting, rekent de Belastingdienst rente op de te betalen Belastingschuld. Kijk op de site van de Belastingdienst vanaf wanneer en hoeveel rente ze berekenen op de te betalen belastingbedragen. Dit geldt overigens ook wanneer je wel een voorlopige aanslag hebt betaald die lager is dan het uiteindelijk te betalen bedrag. Over het verschil rekent de Belastingdienst rente vanaf het moment dat je normaal gesproken had moeten indienen en betalen.