Investeringsaftrek ZZP en MKB

Iedere ondernemer heeft wel eens gehoord van de startersaftrek, zelfstandigenaftrek en de MKB winstvrijstelling. Dit zijn allemaal fiscale faciliteiten welke de belastingdruk voor de ZZP’ers verminderen. Een minder bekende faciliteit bij de ZZP’er is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Toch is deze zeer interessant voor ZZP’ers.

Wanneer een ZZP’er investeert in bedrijfsmiddelen kan hij of zij een extra korting krijgen. Het is zaak om deze investeringen dan goed te plannen in het jaar om gebruik te kunnen maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Hoe je dat doet lichten wij in dit artikel toe.

investeringsaftrek zzp

Drempel van de investering(en) voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Om in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek dien je als ondernemer tussen de €2.401 en €323.544 (in 2020) te investeren in bedrijfsmiddelen. Naast deze totale eis geldt dat elke afzonderlijk investering die je wenst mee te nemen in de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hoger is dan €450. Voor elke investering geldt dat je kijkt naar het bedrag exclusief BTW.

Welke bedrijfsmiddelen tellen mee voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek?

In beginsel tellen alle investeringen mee voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek mits de investering dus wel hoger is dan €450 exclusief BTW. Denk aan laptop, software, kantoorinrichting, gereedschappen etc. Tweedehands bedrijfsmiddelen zijn ook investeringen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek gelden wel bepaalde uitsluitingen, zo heb je bijvoorbeeld geen recht op toepassing van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek op de volgende investeringen: Woonhuizen, grond, dieren, personenauto’s (niet voor beroepsvervoer), vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill, publiekrechtelijke vergunningen en investeringen in bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor verhuur of voor gebruik in het buitenland.

Tip!

Ben je als ondernemer van plan een bestelauto aan te schaffen met een grijs kenteken voor bijvoorbeeld je schilders-, loodgieter-, bouw- of koeriersbedrijf? Deze komt in de meeste gevallen ook in aanmerking voor de investeringsaftrek. Een gewone auto telt helaas niet mee voor de investeringsaftrek.

Your Content Goes Here

Toepassing van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Wanneer je aan de investeringseisen van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek voldoet, is er recht op de extra aftrekpost, dit is een percentage van de totale investering. De tabel voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek vind je op de site van de Belastingdienst. De hoogste kleinschaligheidsinvesteringsaftrek geldt dus bij een investering van tussen de € 2.401 en € 58.238 (in 2020). In dat geval bedraagt de aftrek 28% van de aanschafwaarde van de investering ex btw. Voor investeringen binnen de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek die pas in gebruik worden genomen in het volgende jaar, geldt dat alleen het reeds betaalde bedrag voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek geclaimd kan worden.

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek pas je toe in de aangifte inkomstenbelasting. Omdat je vaak pas start met de aangifte wanneer het jaar voorbij is, dien je dus wel rekening te houden in het jaar van de investeringen, dat je voldoet aan de voorwaarden van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Tip!

Voor de investeringsaftrek hoef je als ondernemer niet te voldoen aan het urencriterium.

Voorbeeld

De winst bedraagt €40.000 en hier moet je inkomstenbelasting over betalen. In dit voorbeeld gaan we uit van gemiddeld 35% inkomstenbelasting. Je hebt echter een steiger gekocht van €4.000 en komt in aanmerking voor de investeringsaftrek. In dit geval bedraagt de investeringsaftrek 28% van €4.000 = €1.120. Dit laatste bedrag kun je aftrekken van de belastbare winst.

In dit voorbeeld zie je dus dat een steiger van 4.000 euro exclusief BTW een belastingvoordeel oplevert van 392 euro.

Let op: Dit is wel een rekenvoorbeeld en de precieze bedragen hangen af van de situatie van de ondernemer.

Zonder investeringsaftrek Met investeringsaftrek Verschil
Winst uit onderneming €40.000,- €40.000,-
AF: Investeringsaftrek -/- €1.120,-
Winst na investeringsaftrek €40.000,- €38.880,- €1.120,-
Te betalen inkomstenbelasting 35% €14.000,- €13.608,- €392,-
Lees verder..

Lees ook: ZZP Tips

Lees hier de 6 belangrijkste valkuilen en tips
Lees verder..