Maatregelen Coronavirus – Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Update 29 mei 2020: 

De TOZO is met 3 maanden verlengd, waarbij de uitkeringstermijn loopt (van 1 juni) tot en met 31 augustus 2020. Maar voor TOZO 2.0 gelden wel aangepaste voorwaarden.

 • Anders dan bij TOZO 1.0 wordt het recht op een tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud afhankelijk gesteld van een partnertoets;
 • Onder TOZO 2.0 kunnen ondernemingen met liquiditeitsproblemen een tweede lening tot maximaal € 10.157 aan te vragen.

De regeling

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers is er voor zelfstandig ondernemers, dus ook ZZP’ers, die door de gevolgen van het Coronavirus in de problemen komen. Er zijn 2 soorten ondersteuning mogelijk:

 • Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum.
 • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers en bedraagt maximaal 1.500,31 euro netto per maand. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd. De Tozo geldt vooralsnog voor 3 maanden, tot 1 juni 2020 en wordt uitgevoerd door de gemeente waar de ondernemer woont. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020.

Deze tijdelijke regeling houdt het volgende in:

De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is. Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal 1.503,31 euro per maand. Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro. De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen. Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt een lager rentepercentage dan bij de normale Bbz.

Voor wie geldt deze nieuwe regeling:

 • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van KVK.
 • Is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 • Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

De regeling is nog niet van kracht, uiterlijk 25 maart wordt er meer informatie over de uitwerking verwacht. Gemeenten kunnen wel alvast aanvragen in behandeling nemen. Gemeenten die zzp’ers alvast willen ondersteunen in afwachting van de nieuwe regeling, kunnen dit doen door het verlenen van een voorschot. Kijk voor meer informatie op de website van je gemeente.

DGA (Update)

Inmiddels is bekend dat een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap in principe ook een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Ook dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn/haar B.V. nu geen salaris kan uitbetalen.

Op dit moment kun je bij de meeste gemeenten een aanvraag doen. Ga naar de website van jouw gemeente.

Op deze website kun je snel de website vinden van jouw gemeente.

Lees verder..

Lees ook: Fiscale maatregelen Coronavirus

Er zijn inmiddels enkele fiscale maatregelen getroffen ivm het Coronavirus
Lees verder..