Maatregelen Coronavirus – Eenvoudiger lenen met overheidsgarantie en rentekorting Qredits

Overheidsgarantie voor het mkb

Heeft je mkb-bedrijf een gezond toekomstperspectief maar kom je in liquiditeitsproblemen door het Coronavirus? Je kunt tijdelijk (tot 1 april 2021) onder gunstiger voorwaarden gebruikmaken van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Met deze regeling staat de overheid voor een deel borg voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de financier (meestal de bank) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. De tijdelijke verruiming van deze regeling houdt in dat de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB wordt verhoogd van 50% naar 75%. De borgstellingsregeling kun je gebruiken voor een overbruggingskrediet of een verhoging van een rekening-courantkrediet bij je financier, met een maximale looptijd van 2 jaar.
Wil je hiervan gebruikmaken dan kun je dit melden bij je kredietverstrekker. Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde BMKB bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) doen.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)

Microkredietenverstrekker Qredits financiert diverse ondernemers die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Lees verder..

Lees ook: Bbz voor zzp’er

Ben je zzp’er en kom je door het Coronavirus in de problemen? Dan kun je onder voorwaarden een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz).
Lees verder..