Prinsjesdag 2018 BV: Wat betekent dit voor de DGA / BV ondernemer?

Woensdag 19 september 2018 was het weer Prinsjesdag. De jaarlijks terugkerende bekendmaking van de miljoenennota voor het volgende jaar. Hieronder lees je de belangrijkste aankondigingen die van invloed zijn op de DGA’s (B.V.’s).

Box-2-tarief stapsgewijs omhoog

Het kabinet stelt voor om het box-2-tarief in de inkomstenbelasting vanaf 2020 stapsgewijs te verhogen. In 2020 gaat het tarief van 25% naar 26,25% en in 2021 naar 26,9%.

De verhogingen zijn minder hoog dan in 2017 in het Regeerakkoord was aangekondigd. Toch wordt vanaf 2020 een dividenduitkering uit je eigen bv een stuk duurder. Wellicht heb je de mogelijkheid om je dividenduitkering naar voren te halen.

Prinsjesdag 2018 ZZP en MKB

Verlaging Vpb-tarieven

De tarieven van de vennootschapsbelasting (Vpb) gaan vanaf 2019 omlaag. Het 20%-tarief voor belastbare winst tot € 200.000 gaat in 3 jaar stapsgewijs omlaag: in 2019 naar 19%, in 2020 naar 17,5% en in 2021 naar 16%.

Het 25%-tarief voor belastbare winst boven € 200.000 gaat ook in 3 jaar omlaag: in 2019 naar 24,3%, in 2020 naar 23,9% en in 2021 naar 22,25%. De vermindering van het Vpb-tarief gaat minder ver dan in het Regeerakkoord was aangekondigd.

Desondanks is het interessant om winst uit te stellen. Dat kan bijvoorbeeld door een voorziening groot onderhoud te vormen of een garantievoorziening. Ook kun je bepaalde kosten activeren, zoals onderzoeks- en ontwikkelingskosten.

Korter voorwaarts verlies verrekenen

Je kunt vanaf 2019 verliezen uit het verleden nog maar zes in plaats van negen jaar verrekenen met toekomstige winsten. Ook deze maatregel geldt voor verliezen die zijn ontstaan in 2019 of latere jaren. De oude termijn van negen jaar blijft van toepassing op verliezen van 2018 en eerdere jaren. De achterwaartse verliesverrekening van 1 jaar blijft ongewijzigd.

Ook bij deze wijziging doet zich de mogelijkheid voor dat een ‘jonger’ verlies (geleden in 2019 of 2020) eerder niet meer verrekenbaar is dan een ‘ouder’ verlies (geleden in 2017 en 2018). Dit effect wordt op dezelfde wijze weggenomen als hiervoor is aangegeven bij de beperking van de voorwaartse verliesverrekening van een ab-verlies.

Bekijk onze tarieven

Boekhouding uitbesteden?

Wil je volledig ontzorgt zijn en je boekhouding uitbesteden? Bekijk hier de tarieven van EasyZZP
Bekijk onze tarieven

Geen belastingrente meer bij tijdig en correct aangifte doen

Het komt nu nog voor dat uwje bv belastingrente (8%!) moet betalen, terwijl je tijdig en correct aan de Vpb-aangifte hebt ingediend. Dit wordt vanaf 2019 voorkomen doordat je bv geen belastingrente meer verschuldigd is, als je de Vpb-aangifte tijdig (meestal 1 juni) heeft ingediend en de aanslag conform de aangifte wordt vastgesteld.

Het hoge tarief van de belastingrente en het tijdvak waarover de rente wordt berekend, worden niet aangepast.

Afschaffing dividendbelasting en invoering nieuwe bronheffing

De dividendbelasting wordt – als het aan het kabinet ligt – afgeschaft per 1 januari 2020. Daarvoor in de plaats moet er een bronbelasting komen op dividend-, rente- en royaltybetalingen. Deze nieuwe bronbelasting geldt dan alleen in misbruiksituaties en als de betalingen gaan naar landen met zeer lage belastingtarieven.

Lees verder..

Lees ook: Prinsjesdag 2018 ZZP en MKB

Prinsjesdag 2018 ZZP: Wat betekent dit voor de ZZP en MKB ondernemer?
Lees verder..