Prinsjesdag 2021: Wat betekent dit voor de ZZP en MKB ondernemer?

Zelfstandigenaftrek verder afgebouwd

De zelfstandigenaftrek (nu maximaal € 6.670) wordt verder afgebouwd. In 2022 wordt de aftrek verminderd met € 360 en bedraagt dan dus maximaal € 6.310. Daarna blijft de aftrek jaarlijks dalen om uiteindelijk in 2036 op maximaal € 3.240 uit te komen.

Je komt in beginsel voor deze aftrek in aanmerking als je:
• jonger bent dan de AOW-gerechtigde leeftijd én
• tenminste 1.225 uren én
• 50% van je totale arbeidstijd aan werkzaamheden voor je onderneming besteedt.
Heb je aan het begin van het kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en voldoe je aan het urencriterium, dan heb je recht op 50% van de aftrek.

Tip
Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek moet je aannemelijk kunnen maken dat je aan het urencriterium hebt voldaan. Zorg dus dat je een urenspecificatie van je werkzaamheden voor je onderneming bijhoudt

zelfstandigenaftrek 2022
bijtelling 2022

Opnieuw verhoging bijtelling emissieloze auto

Het bijtellingspercentage voor een nieuwe elektrische auto van de zaak wordt in 2022 verder verhoogd van 12% naar 16%. De catalogusprijs waarop je dit percentage mag toepassen, wordt bovendien verlaagd van maximaal € 40.000 naar € 35.000. Vanaf 2023 gaat dit maximum nog verder omlaag naar € 30.000. Is de catalogusprijs hoger, dan geldt voor het meerdere een bijtellingspercentage van 22%.

Minder en later verlaging Vpb-tarieven

Je gaat in 2022 minder vennootschapsbelasting (Vpb) betalen over je winst. Het Vpb-tarief in de eerste schijf blijft weliswaar 15%, maar in 2022 is dit tarief van toepassing op de eerste € 395.000 jaarwinst. Dit jaar ligt die schijfgrens bij € 245.000. Het hoge Vpb-tarief in de tweede schijf blijft 25% of wordt verhoogd. Dit is nog niet duidelijk. 

Tip
Heb je meerdere vennootschappen die samen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting vormen? Het kan dan interessant zijn om de fiscale eenheid te verbreken. De hogere grens voor het lage Vpb-tarief geldt namelijk voor alle winst van de fiscale eenheid bij elkaar. Maar zonder fiscale eenheid kun je per vennootschap profiteren van deze hogere grens.

Belastingrente

Verhoging vrije ruimte

De vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom per werkgever is – net als in 2020 – ook in 2021 verhoogd van 1,7% naar 3%. De vrije ruimte is dus tot maximaal met € 5.200 verhoogd. Deze tijdelijke coronamaatregel moet je als werkgever mogelijkheden bieden om je werknemers extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon. Net als in 2020 moest deze tijdelijk verruiming nog een wettelijke basis krijgen. Daarom is de maatregel in het Belastingplan 2022 opgenomen. Voor 2022 zijn er geen aanpassingen voorgesteld en geldt dus weer 1,7% en boven een fiscale loonsom van € 400.000 blijft het percentage voor de vrije ruimte 1,18% van de fiscale loonsom.

Meer subsidie voor emissieloze bestel- en bedrijfsauto’s

Volgende jaar wordt het nog interessanter om te investeren in nieuwe emissieloze bestel- of bedrijfsauto’s. In het kader van de aanpak van de klimaatverandering komt er in 2022 namelijk meer budget vrij voor de Subsidieregeling Emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA). Je kunt tijdelijk (tot en met 2025) subsidie krijgen voor de aanschaf of financial lease van een nieuwe emissieloze bedrijfsauto. De subsidie bedraagt 10% van de netto catalogusprijs (voertuigcategorie N1) of 10% van de verkoopprijs uit de overeenkomst zonder btw (voertuigcategorie N2 tot en met een gewicht van 4.250 kg). De netto catalogusprijs (N1) of de verkoopprijs (N2) moet minimaal € 20.000 zijn. Het subsidiebedrag is nu gemaximeerd op € 5.000 per bedrijfs- of bestelauto. Dit bedrag wordt in 2022 verhoogd. Hoeveel de verhoging precies bedraagt, wordt aan het eind van het jaar bekendgemaakt.

subsidie bestelbus
Gouden koets

Gerichte vrijstelling voor thuiswerken

Thuiswerken wordt waarschijnlijk een blijvertje ook na de coronacrisis. Veel werkgevers en werknemers hebben ingezien dat thuiswerken ook voordelen heeft. Ook de overheid is gebaat bij minder woon-werkverkeer: minder fileleed en minder CO2-uitstoot. Om thuiswerken verder te stimuleren mag je vanaf 2022 een onbelaste vergoeding van € 2 per dag voor thuiswerkkosten aan je werknemer betalen. Dit zijn bijvoorbeeld extra kosten voor gas- en elektriciteitsverbruik, koffie en/of thee, wc-papier en afschrijvingskosten van een eigen bureau en stoel. Je kunt ook gebruikmaken van de volgende al bestaande faciliteiten:

  • de vrije ruimte in de werkkostenregeling;
  • de gerichte vrijstellingen voor mobiele telefoons, ICT-middelen en – onder voorwaarden – arbovoorzieningen.

Iets lager IB-tarief en verruiming eerste schijf en Verlaging maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting

Er zijn twee tariefschijven in de loon- en inkomstenbelasting: een schijf met een laag tarief (nu: 37,10%) en een schijf met een hoog tarief (nu: 49,5%) dat van toepassing is op een inkomen vanaf € 68.507. Volgend jaar ligt dit beginpunt van de tweede schijf bij € 69.398. In 2022 gaat het lage tarief iets omlaag naar 37,07%. Het hoge tarief wijzigt niet. Tussen 2023 en 2024 wordt het tarief in de eerste schijf verder verlaagd tot uiteindelijk 37,03%.

Het maximum van de inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt in 2022 verlaagd met € 318. De korting bedraagt volgend jaar maximaal € 2.534. Als u werkt en een kind heeft in de leeftijd tot 12 jaar, komt u mogelijk in aanmerking voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Dat is het geval als u geen fiscale partner heeft of als u die wel heeft maar uw arbeidsinkomen lager is dan dat van uw partner. De hoogte van de korting hangt af van uw arbeidsinkomen.

Bekijk onze tarieven

Boekhouding uitbesteden?

Wil je volledig ontzorgt zijn en je boekhouding uitbesteden? Bekijk hier de tarieven van EasyZZP
Bekijk onze tarieven