Verruiming TVL Q4 en langer bijzonder uitstel van betaling

Je kunt meer TVL Q4-subsidie krijgen. De maximale subsidiebedragen zijn namelijk verhoogd naar € 550.000 voor mkb-ondernemingen en naar € 600.000 voor niet mkb-ondernemingen. Ook is het subsidiepercentage verhoogd van 85% naar 100%. Verder wordt het lopende bijzonder uitstel van betaling automatisch verlengd tot 31 december 2021 (dit was 1 oktober 2021). Heb je nog geen uitstel aangevraagd of heb je alle schulden al afgelost, dan kun je opnieuw bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor belastingen over het vierde kwartaal van 2021. Het verlengde uitstel van betaling geldt voor alle belastingschulden die op grond van het ‘Besluit noodmaatregelen coronacrisis’ voor uitstel in aanmerking komen en waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 februari 2022 verstrijkt, bijvoorbeeld de laatste kwartaalaangiften 2021.

Tip

De belastingschuld die bij je nog ontstaat tot 1 februari 2022 wordt opgeteld bij de belastingschuld die je volgens de betalingsregeling vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden moet aflossen.

Lees verder..

Lees ook: Soms toch nog uitstel van betaling tot 31 januari 2022

Op 1 oktober jl. eindigde de regeling voor uitstel van betaling van belastingen.
Lees verder..