Zakelijke giften: wanneer fiscaal aftrekbaar?

Stel: je schenkt als ondernemer aan een goed doel. In sommige gevallen is dan sprake van een win-win situatie: je draagt jouw steentje bij aan de maatschappij én de schenking leidt voor jou tot een fiscaal voordeel. Wanneer dit bij een zakelijke gift het geval is, lees je in dit artikel. Voor zakelijke giften wordt onderscheid gemaakt tussen BV’s en ondernemers voor de inkomstenbelasting.

Zakelijke gift vanuit de BV

Giften door een BV worden onderverdeeld in twee categorieën:

  • giften met een zakelijk karakter;

  • giften uit vrijgevigheid.

Giften met een zakelijk karakter

Een gift heeft een zakelijk karakter als de schenking direct in het belang is van het bedrijf. Als aan deze voorwaarde is voldaan, dan is het bedrag van de schenking aftrekbaar als bedrijfskosten. Er geldt geen maximum aftrek voor giften met een zakelijk belang. Dit zakelijke belang moet je wel kunnen aantonen.

Voorbeelden van giften met een zakelijk karakter zijn:

  • giften die de naamsbekendheid vergroten, zoals sponsoring;

  • giften waaraan de onderneming zich, door haar grootte en standing, moreel gezien niet aan kan onttrekken;

  • giften gedaan aan organisaties waarbij de BV belang heeft.

Zakelijke giften aftrekbaar
Voorbeeld: ter compensatie van de blauwe enveloppen doneert EasyZZP aan Trees for All. Deze donatie draagt bij aan het milieu én vormt zakelijke kosten.

Giften uit vrijgevigheid

Giften uit pure vrijgevigheid aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn als zakelijke kosten aftrekbaar. Een gift is uit vrijgevigheid als hier geen tegenprestatie tegenover staat.

Op de website van de Belastingdienst kan je controleren of de organisatie van jouw keuze de ANBI status heeft.

Voor giften uit vrijgevigheid aan een ANBI geldt geen drempelbedrag, maar wel een maximumbedrag. Dit maximumbedrag bedraagt 50% van haar winst met een absoluut maximum van € 100.000.

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze de status ‘Culturele ANBI’ krijgen. De aftrek van giften aan een culturele ANBI wordt met 50% verhoogd, met een jaarlijks maximum van € 2.500. Via de hierboven genoemde link kan je nagaan of een ANBI deze culturele status heeft.

Stel: je schenkt € 2.000 aan een culturele ANBI. Je mag dan € 3.000 van de winst aftrekken.

Alle overige giften zijn fiscaal niet aftrekbaar.

Zakelijke gift vanuit een IB onderneming

Het onderstaande geldt voor alle ondernemers voor de inkomstenbelasting. Ook hier geldt de verdeling in de twee categorieën:

  • giften met een zakelijk karakter;

  • giften uit vrijgevigheid.

Voor giften met een zakelijk karakter geldt, net als bij de BV, dat er een zakelijk belang moet bestaan. Dezelfde voorwaarden en voorbeelden zijn van toepassing.

Voor giften uit vrijgevigheid gelden dezelfde regels als voor giften door een privépersoon. Deze regels vind je in het artikel ‘Giften: wanneer fiscaal aftrekbaar’.

Schenken: zakelijk of toch privé?

Je kan schenken als ondernemer of als privépersoon. Fiscaal gelden andere regels voor giften door ondernemers dan voor giften door privépersonen. Het kan daarom lonen om vóór de schenking na te gaan in welke hoedanigheid je het meeste fiscale voordeel hebt. Meer daarover lees je in het artikel ‘Giften: wanneer fiscaal aftrekbaar?’

Lees verder..

Lees ook: Giften: wanneer fiscaal aftrekbaar

In dit artikel lees je alles over wanneer giften aftrekbaar zijn in de inkomstenbelasting
Lees verder..