ZZP Lease: Wat komt er bij kijken om als ZZP’er een auto te leasen?

“Money may not buy happiness, but I’d rather cry in a Jaguar than on a bus.”
Françoise Sagan

Hopelijk lees je dit artikel omdat jij je als ZZP’er of ondernemer aan het overwegen bent of leasen voor jou een goede optie is. In dit artikel geef ik je alle informatie die jij nodig hebt om een gedegen keuze te maken, behandel ik de voor- en nadelen en geef je een aantal tips die zeer waardevol kunnen zijn voor het afsluiten van een leasecontract.

Na het lezen van dit artikel kun jij het gesprek met iedere leasemaatschappij aan en weet je alles over ZZP lease.

zzp lease

Belangrijke begrippen die je moet weten als het over het leasen van een auto gaat

Economisch eigenaar auto

De economische eigenaar is de partij die het restwaarderisico draagt over de auto. De economische eigenaar dient de auto op de balans op te nemen.

Jij leaset een auto voor een periode van 3 jaar. Bij de berekening van het leasetarief is uitgegaan van een restwaarde na deze periode van 3 jaar van € 10.000,-. Stel nou dat de auto na de leasetermijn van 3 jaar geen € 10.000,- waard blijkt maar slechts € 7.000,-. In het geval dat de leasemaatschappij dit negatieve resultaat van € 3.000,- voor zijn rekening neemt is de leasemaatschappij economisch eigenaar. In het geval de leasemaatschappij jou hier een factuur voor stuurt of dat jij de auto alsnog moet overnemen voor de vooraf bepaalde € 10.000,- ben jij de economisch eigenaar van de auto.

Wat betekent dit voor de boekhouding?

De partij die het risico heeft over de restwaarde van de auto is dus economisch eigenaar. Het is belangrijk om dit te weten, aangezien de economisch eigenaar de auto moet opnemen op de balans in de boekhouding van de onderneming.

Juridische eigenaar auto 

De juridisch eigenaar van de auto is de werkelijke eigenaar en heeft de auto ook bij het RDW op zijn naam geregistreerd.

Als op het eigendomsbewijs van de auto de naam van de leasemaatschappij staat is de leasemaatschappij juridisch eigenaar. In het geval jouw naam of de naam van jouw bedrijf op het registratiebewijs staat ben jij ofwel jouw onderneming de juridisch eigenaar van de auto.

Full operational lease

Bij full operational lease is de betreffende leasemaatschappij zowel economisch als juridisch eigenaar van de auto. De leasemaatschappij draagt in deze constructie het restwaarderisico. In deze vorm zitten vaak alle autogerelateerde kosten in het vaste maandbedrag.

Voorbeelden van deze kosten zijn: rente en afschrijving, onderhoudskosten, reparatiekosten, schadekosten, verzekeringspremies, houderschapsbelasting en service bij pech of schade in binnen- en buitenland. Per leasemaatschappij en per contract kunnen afspraken gemaakt worden over welke componenten wel en niet in het contract worden opgenomen.

Jij leaset een auto voor een periode van 3 jaar. Jij betaalt hier een vast maandbedrag voor van € 500,- per maand. Aan het einde van deze periode krijg jij geen afrekening over de restwaarde van de leaseauto en mag jij de auto bij de leasemaatschappij inleveren. Let wel op, bij bijna alle full operational leasecontracten heeft de leasemaatschappij de mogelijkheid om de kilometers die u meer heeft gereden dan opgenomen in het contract achteraf alsnog te kunnen factureren. Verderop in dit artikel ga ik hier dieper op in.

Wat betekent dit voor de boekhouding?

Bij een full operational leasecontract kun je alle kosten die in rekening zijn gebracht door de leasemaatschappij als zakelijke kosten boeken en zijn hierdoor aftrekbaar van de winst. Een uitzondering zijn bekeuringen. Bekeuringen zijn, met uitzondering van gemeentelijke belastingen (parkeerboetes), niet aftrekbaar. De auto hoeft in geval van full operational lease niet op de balans opgenomen te worden, aangezien de leasemaatschappij economisch eigenaar van de auto is. De BTW die je over de auto betaalt mag in eerste instantie worden teruggevraagd. Als u de auto ook privé gebruikt moet u bijtelling betalen. Aan het einde van het jaar kun je een correctie doen over de teruggevraagde BTW. Meer informatie omtrent het aftrekken van BTW voor uw privé auto vind je hier.

Shortlease

Shortlease is in de basis hetzelfde als full operational lease. Het enige verschil zit hem in de duur van de overeenkomst. Afhankelijk van de aanbieder is shortlease al mogelijk vanaf 3 maanden. In de meeste gevallen gaat het om reeds gebruikte auto’s. Het tarief van shortlease ligt over het algemeen hoger dan bij full operational lease voor eenzelfde soort auto. Groot voordeel van shortlease voor de ZZP’er is dat je de auto kunt inzetten voor de periode dat een bepaalde opdracht loopt. Mocht je onverhoopt na deze opdracht een periode geen opdracht hebben, kun je de auto weer inleveren en maak je geen autokosten.

Financial lease

Financial leasen van een auto is eigenlijk meer een financiering. De auto is economisch eigendom van de ZZP’er of onderneming. De leasemaatschappij is alleen juridisch eigenaar zolang de financiering nog niet volledig is betaald.

Jij koopt een auto op basis van financial lease. De auto heeft een aanschafprijs van €20.000,-en de looptijd van het leasecontract is 3 jaar. Als resttermijn of eindbetaling is een bedrag van € 10.000,- afgesproken. De maandelijkse kosten bedragen € 300,-. Bij afloop van het contract dien jij de leasemaatschappij een eindbetaling te doen van € 10.000,-, waarbij het juridisch eigendom van de auto wordt overgedragen aan jou. In veel gevallen stelt de leasemaatschappij bepaalde voorwaarden aan de verzekering om te voorkomen dat bij diefstal of schade het onderpand van de lening wegvalt. In deze constructie is een aanbetaling veelvoorkomend. De omvang van de aanbetaling hangt af van het bedrag dat de leasemaatschappij aan jou durft uit te lenen, maar in de meeste gevallen zal in ieder geval het BTW bedrag over de nieuwe auto moeten worden betaald.

Wat betekent dit voor de boekhouding?

Als jij een auto hebt aangeschaft op basis van een financieel leasecontract dien jij de auto en de financiering op te nemen op de balans. De factuur van de leasemaatschappij bestaat uit rente en aflossing. De rente dient als kosten te worden geboekt en de aflossing dien je af te schrijven van het leningsdeel op de balans. Daarnaast dien je de auto af te schrijven volgens de daarvoor geldende richtlijnen .

Bekijk onze tarieven

Boekhouding uitbesteden?

Wil je volledig ontzorgt zijn en je boekhouding uitbesteden en je vragen over zaken zoals lease bij je boekhouder kunnen neerleggen?
Bekijk onze tarieven

Voordelen en nadelen

De belangrijkste keuze om wel of niet een auto te leasen is of je het geld hebt en wil gebruiken voor het aanschaffen van een auto. Als je het geld voor de aanschaf niet hebt is de keuze snel gemaakt. In het geval je wel over de financiële middelen beschikt, zijn er een aantal voor- en nadelen te benoemen die je keuze voor wel of niet leasen kunnen beïnvloeden:

Kopen Leasen
Geen rente Vermogen blijft beschikbaar
Geen langlopende verplichting Maandelijks vaste kosten (goed te budgetteren)

Mocht je besluiten om tot leasing over te gaan, staat u voor de keuze tussen full operational lease of financial lease. Deze twee leasevarianten hebben de volgende voor- en nadelen:

Full operational lease Financial lease
Minder administratieve last Lagere rente
Risico’s liggen bij leasemaatschappij (restwaarde, onderhoud enz.) Meevallende restwaarde of onderhoud resulteren in lagere kosten
Door schaalvoordeel van de leasemaatschappij kunnen de kosten voor onderhoud, banden en verzekering lager zijn Flexibiliteit in gebruiksduur en kilometers per jaar
U dient vooraf in te schatten hoeveel kilometers u per jaar rijdt. Blijkt dit tijdens het contract af te wijken, dan kan dit u veel geld kosten
Een leasecontract heeft een vaste looptijd. Wilt u het contract eerder stoppen, dan zitten hier hoge beëindigingskosten aan verbonden
Toelichting

Het kiezen tussen full operational lease en financial lease is niet makkelijk. Een belangrijke factor bij het maken van een keuze is het risico. Tegenvallende restwaarde of onderhoud zal in het geval van full operational leasen voor rekening van de leasemaatschappij zijn. Keerpunt van dit voordeel is dat wanneer de restwaarde of het onderhoud mee blijken te vallen, jij hier ook niet van profiteert.

Daarnaast heeft de leasemaatschappij grote volumes als het gaat om onderhoud, banden, schades en verzekeringen, waardoor zij in theorie betere condities zouden moeten krijgen dan wanneer je deze zaken inkoopt voor slechts één of een paar auto’s. Grote vraag is natuurlijk of de leasemaatschappij dit voordeel in de prijs van uw leasecontract doorberekent of dit zelf houdt. Een andere belangrijke factor betreft de administratieve lasten en de lasten voor het regelen van alle autogerelateerde zaken . In het geval van operationele lease ontvang je één factuur per maand en regelt de leasemaatschappij nagenoeg alles.

Bij autopech wordt de auto opgehaald en wordt voor vervangend vervoer gezorgd.. In het geval van financial lease ben je hier zelf verantwoordelijk voor en zal je dit allemaal zelf moeten regelen. Als jij dus een beetje verstand hebt van auto’s waardoor jij zelf de risico’s van het onderhoud en de restwaarde goed kunt inschatten kan financial lease een goede optie zijn. Wanneer je weinig verstand van auto’s hebt of gewoon minimale tijd wilt besteden aan jouw auto is operational lease voor jou de beste optie .

Tips en tricks voor het afsluiten van een contract

Financial lease

Bij financial lease zijn er een aantal zaken die voor jou belangrijk zijn. Dit zijn de looptijd, de aanbetaling en de eindbetaling. Deze zaken bespreek je met de bank of leasemaatschappij en bepalen het maandtarief. Het is slim om de looptijd van het contract af te stemmen op de verwachte gebruiksduur. Wanneer je van plan bent om 4 jaar in de auto te rijden, kies dan niet voor een langere contractlooptijd.

Daarnaast is het verstandig om de eindbetaling gelijk of lager te houden dan de verwachte restwaarde. Zo voorkom je dat jouw eindbetaling hoger is dan de waarde van de auto op dat moment. Een korte looptijd en een hogere eindbetaling verhogen wellicht het maandtarief maar zorgen er tegelijkertijd voor dat de kosten van de financial lease ongeveer gelijk lopen met de werkelijk afschrijving.

Mijn tip: neem jezelf niet in de maling door een lange looptijd en een hoge eindbetaling te kiezen waardoor je een duurdere auto kunt kiezen of ogenschijnlijk lage maandkosten hebt. Waar je over kunt onderhandelen is het rentetarief. Laat je goed voorrekenen wat de werkelijke betaalde rente over de gehele periode is en vergelijk dit met andere aanbieders.

Daarnaast zullen veel aanbieders van financial lease ook een verzekering aanbieden of eisen stellen aan de verzekering. Sluit niet zonder te vergelijken de verzekering van de leaseaanbieder af. Je kunt online eenvoudig vergelijken of dit tarief marktconform is.

Full operational lease

Bij het afsluiten van een full operational leasecontract is het heel belangrijk om precies te weten welke componenten binnen het leasecontract vallen. Met andere woorden: welke kosten betaalt de leasemaatschappij en welke kosten zijn voor eigen rekening. Dit zijn de mogelijke componenten:

Diverse termen Toelichting
Afschrijving Het verschil tussen de aanschafprijs en de restwaarde bij het einde van het contract
Rente De kosten van het financieren
Houderschapsbelasting Ook wel bekend als wegenbelasting
W.A.- en cascoverzekering In de volksmond bekend als een all risk verzekering
SVI verzekering Schade voor inzittende verzekering
Reparatie, banden en onderhoud Alle kosten voor onderhoud, vervangen van banden en reparatie bij onderhoud (let op: reparatiekosten door onjuist gebruik van de auto zal de leasemaatschappij op u verhalen)
Winterbanden Kosten voor het leveren, wisselen en opslaan van winterbanden
Vervangend vervoer Kosten voor vervangend vervoer (let op: vaak wordt vervangend vervoer niet vergoed wanneer de reparatie binnen 24 uur kan worden uitgevoerd)
Pechhulp binnenland en evt. buitenland Pechhulp in het buitenland is niet altijd standaard opgenomen in het contract. Gaat u vaak naar het buitenland, vraag dan naar de mogelijkheden
Brandstofpas Kosten voor het gebruik van de brandstofpas
Brandstof voorschot Een voorschot bepaald op basis van het verwachte kilometrage en brandstofverbruik

Voor sommige componenten kunt u kiezen om deze wel of niet in het leasecontract op te nemen. Dit hangt af van de leasemaatschappij. Van enkele componenten kunt u zelf kiezen of en hoe u hier gebruik van wilt maken. Zo zijn winterbanden en vervangend vervoer vaak een keuze. De beste manier om er voor te zorgen dat u een goede prijs betaalt is meerdere offertes op te vragen bij verschillende leasemaatschappijen.

Bij vergelijken van contracten moet je goed rekening houden met welke componenten wel en niet gedekt zijn in de verschillende leasecontracten. U moet geen appels met peren vergelijken. Daarnaast is het heel belangrijk om de eventuele kosten te achterhalen indien u meer kilometers rijdt dan contractueel is afgesproken. Wat veel gebeurt in de leasewereld is het aanbieden van ogenschijnlijk lage leasetarieven.

De kosten voor het aantal teveel gereden kilometers zijn in dit geval vaak extreem hoog. Aangezien slechts een fractie van alle leaseauto’s exact het aantal kilometers rijdt dat contractueel is overeengekomen, is dit een grote inkomstenbron voor leasemaatschappijen. Let dus goed op welke componenten in het leasetarief zitten, achterhaal de kosten voor teveel gereden kilometers en vergelijk de tarieven van verschillende aanbieders.

Financiering

Voor het aangaan van een leasecontract of een financiering zal de leasemaatschappij of bank een credit toets uitvoeren. Zij zullen hierbij kijken naar de financiële cijfers en het eigen vermogen van u of uw organisatie over de afgelopen jaren. Voor veel startende ondernemers is dit een probleem; zij kunnen geen jaarcijfers overleggen en na de investering die zij in hebben gemaakt om te starten is het eigen vermogen ook vaak beperkt.

In het geval jij geen goedkeuring krijgt van de leasemaatschappij of bank voor een leasecontract is dat erg vervelend. In sommige gevallen is shortlease dan een goed alternatief. De risico’s zijn bij een shortlease contract veel lager voor de leasemaatschappij, waardoor je hier vaak wel voor in aanmerking komt.

Heb je aanvullingen en/of opmerkingen over dit artikel dan horen wij dit graag. Ben je klant bij EasyZZP en wil je overleggen wat voor jou de beste optie is dan kun je contact opnemen met jouw contactpersoon bij EasyZZP.

Lees verder..

Lees ook: Grijs Kenteken en bijtelling

Lees hier meer over het grijze kenteken en de bijtelling
Lees verder..