De zorg, huur en kinderopvang –toeslag en het kindgebonden budget zijn er ook voor de ZZP’er

De afgelopen jaren zijn we in economisch reces, ook voor de ZZP’ers is het hierdoor niet altijd even makkelijk. Hoewel de meeste ondernemers het liefst hun eigen boontjes doppen zijn er toeslagen en voorzieningen waarop ook de ondernemer recht heeft. Zeker in tijden wanneer de inkomsten tegenvallen.
Voor welke toeslagen kan u als ZZP’er voor in aanmerking komen:

ZZP toeslagen

Huurtoeslag

Of u wel of niet in aanmerking komt voor huurtoeslag is afhankelijk van uw inkomen, leeftijd, vermogen, huishoudsituatie en huurprijs. De belastingdienst stelt de volgende voorwaarden:

 • u bent 18 jaar of ouder
 • u huurt zelfstandig een woonruimte
 • u en uw eventuele medebewoners en partner staan bij de gemeente ingeschreven op het desbetreffende adres
 • u en uw eventuele medebewoners en partner hebben een Nederlandse Nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 • uw (gezamenlijke) inkomen en huurprijs is niet te hoog
 • uw vermogen is niet te hoog

Klik hier om een proefberekening te maken en na te gaan of u in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Kindopvangtoeslag

Een ZZP’er ontvangt kinderopvangtoeslag voor de uren die aan het bedrijf worden besteed. Dit zijn bijvoorbeeld de uren die u in rekening brengt bij uw klanten, de uren die u besteed aan uw administratie en het opmaken van offertes of bijhouden van social media. Reistijd voor woon-werk verkeer telt echter niet mee.

Voor deze toeslag is vanaf 1 januari 2014 een nieuwe regel van kracht. Het is van groot belang dat de aanvraag van de toeslag binnen 3 maanden nadat de kinderopvang is gestart wordt gedaan. Indien uw kind vanaf 2 januari naar de opvang gaat dient dit voor 1 mei te worden aangevraagd. Wanneer u bijvoorbeeld 2 weken te laat bent ontvangt u geen kinderopvang toeslag voor de maand januari.

Klik hier om een proefberekening te maken en na te gaan of u in aanmerking komt voor Kindopvangtoeslag.

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten welke u maakt voor uw zorgverzekering.
Net als iedere Nederlander welke aan de juiste voorwaarden voldoet komt ook u als ZZP’er in aanmerking voor zorgtoeslag. Zo mag uw inkomen, indien u geen toeslagpartner heeft, niet hoger zijn dan € 28.482 per jaar. Indien u wel een toeslagpartner heeft mag u samen niet meer verdienen dan € 37.145 per jaar. Daarnaast mag u niet meer dan € 21.139 vermogen hebben.
De verdere voorwaarden die worden gesteld zijn als volgt:

 • u bent 18 jaar of ouder
 • u heeft een Nederlandse nationaliteit of heeft een geldige verblijfsvergunning
 • u bent aangesloten bij een Nederlandse zorgverzekeraar

Kijk hier voor meer informatie of uitzonderingen of klik hier om een proefberekening te maken en na te gaan of u in aanmerking komt voor Zorgtoeslag.

Kindgebonden budget

Als ZZP’er heeft u, mits u aan alle voorwaarden voldoet, ook recht op een kindgebonden budget. Dit is een extra bijdrage in te kosten voor kinderen tot 18 jaar. Hiernaast ontvangt u ook kinderbijslag. Om in aanmerking te komen voor het kindgebonden budget dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • u heeft een of meer kinderen welke jonger dan 18 jaar zijn
 • u heeft een Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsvergunning
 • u ontvangt kinderbijslag
 • uw vermogen is niet hoger dan € 21.139
 • uw inkomen is niet te hoog. Dit is afhankelijk van het aantal kinderen dat u heeft.

Bekijk hier de overige voorwaarden of maak een proefberekening en ga na of u in aanmerking komt voor Kingebonden budget.