Invorderingsmaatregelen hervat

Tijdens de corona-periode heeft de Belastingdienst het invorderingsproces tijdelijk stilgelegd. Zoals sommigen al hebt gemerkt is de Belastingdienst inmiddels weer begonnen met het invorderingsproces. In oktober heb je mogelijk een betalingsherinnering ontvangen. Betaal je deze herinnering niet, dan zul je in november een aanmaning ontvangen. In januari zullen de genegeerde aanmaningen gevolgd worden door dwangbevelen.

De Belastingdienst vordert geen schulden in waarvoor corona-uitstel is aangevraagd. Voor deze schulden geldt een soepele betalingsregeling van 60 maanden welke start in oktober 2022. Over deze betalingsregeling ontvang je begin 2022 een brief van de Belastingdienst met een overzicht van de betreffende schulden.

Voor welke schulden geldt de betalingsregeling?

Heb je ten minste één keer uitstel van betaling vanwege corona aangevraagd, dan geldt de 60- maanden betalingsregeling: voor alle onbetaalde belastingschulden vóór 1 oktober 2021. Ook als je geen verlenging hebt aangevraagd. Had je vóór maart 2020 al belastingschulden, dan komen deze
schulden ook mee in de betalingsregeling. Verder geldt de betalingsregeling ook voor de gehele voorlopige aanslag 2021.

Op dit moment is het niet meer mogelijk om voor het eerst uitstel van betaling vanwege corona aan te vragen. Verlening van het uitstel is onder voorwaarden nog wel mogelijk tot (nu nog) januari 2022, maar dit wordt mogelijk weer verlengd vanwege de aanscherping van de corona-maatregelen door de overheid.

Aandachtspunten 60-maanden betalingsregeling

Het is altijd mogelijk om de belastingschulden eerder af te lossen, ook vóór de start van de betalingsregeling. Als je deze mogelijkheid hebt is het raadzaam om dit te doen. De invorderingsrente is vanwege corona op 0,01% gezet, maar gaat vanaf 2022 stapsgewijs weer omhoog:

  • Vanaf januari 2022: 1%

  • Vanaf juli 2022: 2%

  • Vanaf januari 2023: 3%

  • Vanaf januari 2024: 4%

Voor de betalingsregeling wordt geen incasso-mogelijkheid aangeboden. Je zal iedere aparte schuld onder vermelding van het betreffende betalingskenmerk moeten betalen. Je kunt hiervoor maandelijkse bankoverschrijvingen instellen. Teruggaven van belastingen worden niet automatisch verrekend met de schulden waarvoor de 60- maanden betalingsregeling geldt. Op verzoek kan dit wel worden verrekend.